— Dette gikk veldig bra, sier Karlsen. For pressen var det synlig at et tjuetall politifolk og sikkerhetsvakter var i og utenfor tinghuset. Karlsen sier at det ikke var problemer av noen slag, eller uønsket oppmerksomhet fra utenforstående. - Det er klart at en slik vitneforklaring bringer frem mange følelser. Sånn sett er det høy risiko, men vi synes dette gikk veldig bra, sier Karlsen.