– Vi har en veldig restriktiv politikk og opererer med nulltoleranse for alle våre generelle aktiviteter, sier Geir Vallaker, leder for utdanningsavdelingen på Politihøyskolen.

Når det gjelder kursing av tjenestemenn som skal på FN-oppdrag har Politihøyskolen liknende øvelser som det Sjøkrigsskolens kadetter går gjennom.

– Vi har en sekvens hvor tilbud av alkohol er en del av et rollespill. Men det tilbys ikke alkohol. Det tilbys tran. Meg bekjent er norsk tran alkoholfri, sier Vallaker.

Han kjenner ikke til at det noen gang er blitt tilbudt alkohol som en del av Politihøyskolens undervisning.

– Jeg er ikke engang kjent med at vi serverer lettøl. Dette er i overensstemmelse med vår politikk. Vi drikker ikke i tjenesten. Jeg ser ikke hensikten med bruk av alkohol i denne sammenhengen heller, sier Vallaker.

Slutt på Luftkrigsskolen

Ved Luftkrigsskolen i Trondheim har de også hatt liknende rollespill.

– Vår øvelse var ikke identisk med den som Sjøkrigsskolen har, men de fikk ideen til sin fra oss, sier sjef for Luftkrigsskolen, Christian Lund.

– Øvelsen går over fire uker og inneholder nærmere 100 momenter, hvor dette med alkohol var ett av dem.

Lund vil ikke kommentere det som har skjedd ved Sjøkrigsskolen, men understreker at ved Luftkrigsskolen har de ikke opplevd noe liknende.

– Veilederstaben var veldig bevisst på at ingen skulle få i seg for mye alkohol, sier Lund.

Likevel har Luftkrigsskolen valgt å ikke videreføre rollespillet.

– Kadettene er yngre enn tidligere og har ikke den samme livserfaringen. Vi fant at det var andre ting vi ville vektlegge mer enn slike øvelser.

– Bedre med samtale

Ved siden av Forsvaret og politiet, er frivillige organisasjoner blant dem som oftest må forberede sine medarbeidere på andre kulturelle koder før et utenlandsoppdrag.

I Leger uten grenser snakker de mye om hvordan de skal opptre i ulike situasjoner.

– Og det blir snakket mye om alkohol. Men det blir ikke drukket noe i vår opplæring, sier presse— og informasjonsleder i Leger uten Grenser, Petter Hveem.

Heller ikke Norsk Folkehjelp bruker alkohol som del av forberedelsene til utenlandsopphold.