I 2005 ble en mann varetektsfengslet i en papirdress slik krimteknikere bruker. Advokat Johnny Veum klaget saken in for Spesialenheten. Det endte med at politiet fikk refs og senere kjøpte inn joggedresser.

Den siktede 43-åringen fra 2005 var noe uheldig, da dressen hadde revnet på vei til retten. Han hadde sin fulle hyre med å holde edleredeler skjult for de fremmøtte i salen.

— Må ikke skje

Forsvarerenhans, Johnny Veum, mente klienten ble behandlet på en uverdig og krenkendemåte, og anmeldte saken til Spesialenheten for politisaker.

Sakenble henlagt som intet straffbart forhold, men Spesialenheten la ikke skjul påat de synes mannen burde sluppet en slik uverdig behandling.

— Vi synesselvsagt det var en uheldig måte å gjøre dette på, og slik har vi ogsåoppfattet at politidistriktet selv har vurdert det, sa leder forSpesialenheten, Jan Egil Presthus, til BT i 2006.

- Var uverdig

Spesialenhetenskrev i kjennelsen at politiet må unngå at slike episoder skjer igjen.

Onsdag skjedde det samme igjen, til tross for at politiet kjøpte inn treningsdresser og joggesko i 206. De kunne fangene ha på seg dersom de ikkehadde tilgang til egne klær.

— Vi ønsker ikkeat noen skal oppleve å bli behandlet uverdig av politiet, sa TrygveHillestad, daværende informasjonsleder i Hordaland politidistrikt, til BT i 2006.