Dermed sier politidirektør Odd Reidar Humlegård nei til generell bevæpning nå, slik Politiets fellesforbund ønsker.

UP blir bevæpnet

— Vi går inn for en løsning mellom dagens ordning og generell bevæpning. I dag er prosedyrene for bevæpning for tungvinte. Det må vi gjøre en endring på, slik at våpnene blir lettere tilgjengelige, sier Humlegård.

Forslaget kommer frem i en delinnstilling til ny våpeninstruks, som nylig er sendt fra Politidirektoratet til Justisdepartementet. Også Utrykningspolitiet vil få lagret tohånds-våpen i alle sine biler, dersom regjeringen slutter seg til innstillingen.

I dag er det kun enkelte av politiets kjøretøyer som har såkalt fremskutt lagring av våpen. Det er politimesteren som skal gi ordre om bevæpning dersom det er nødvendig. Det blir for omstendelig, mener politidirektøren.

Han legger til at prosedyrene for bevæpning i dag varierer for mye mellom politidistriktene.

— Høyere beredskap

— Vi må få en ensartet praksis, og forenkle prosedyrene, slik at man ikke nødvendigvis må ringe politimesteren for å kunne bevæpne mannskapene. Når vi får dette på plass, så har vi tatt et skritt i riktig retning, uten at vi trenger generell bevæpning av hver eneste kvinne og mann i politiuniform. Da får vi et høyere beredskapsnivå, særlig i grisgrendte strøk, sier Humlegård.

Én av årsakene til at ikke alle politibiler har fremskutt lagring i dag, er at det regnes som en sikkerhetsrisiko å oppbevare våpen i biler som brukes av mannskaper på reservetjeneste. Frykten har vært at noen kan bryte seg inn i bilene og stjele våpnene. POD mener likevel at sikkerheten er tilstekkelig ivaretatt med det nye forslaget, fordi det forutsetter solide våpenkasser og alarmsystemer.

Leder i Politiets fellesforbund, Arne Johannesen, mener våpen i alle biler vil være et fremskritt, men går fremdeles inn for at våpen bør bli en del av uniformen.

— I dag er systemet fryktelig tungvint, særlig når tjenestemenn må hjemmevakt må innom kontoret for å hente våpen. Vi forventer at det blir standardiserte, nasjonale regler om bevæpning, og at våpen kommer på plass i alle biler. Men på lengre sikt mener vi at våpen bli en del av uniformen, sier Johannesen.

Politidirektoratet skal levere sin andre delinnstilling til departementet til sommeren.