Spesialenheten for politisaker har funnet flere kritikkverdige forhold rundt 112-oppringingen som kom dagen før Bjørn Skibenes omkom på sjøen, 24. oktober 2008. Likevel konkluderer Spesialenheten med at det ikke er grunnlag for straffansvar for politimannen som er etterforsket.

Etterforskningen er i hovedsak basert på opptaket av 112-oppringingen, avhør av innringeren, avhør av politimannen som tok imot henvendelsen og avhør av en ambulansebåtfører som var i kontakt med Skibenes litt seinere, skriver kvinnherdingen.no

Spesialenheten viser til at:

  • 112-oppringningen burde vært ført i vaktjournalen.
  • Det var ikke godt nok avklart om Skibenes trengte hjelp.
  • Politimannen som tok i mot oppringingen opplyste at han skulle varsle Kvinnherad lensmannskontor. Det ble ikke gjort.«Spesialenheten finner at det var uheldig at politiførstebetjenten ikke varslet lensmannskontoret i Kvinnherad. Han burde alternativt ha diskutert innholdet i telefonhenvendelsen med operasjonsleder. Dette ble heller ikke gjort. Politiførstebetjenten opplyste til innringer at han kom til å varsle lensmannskontoret, og innringer slo seg til ro med at dette ville bli gjort», heter det i vurderingen.

  Uenig

  Visepolitimester ved Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, har også hørt gjennom opptaket av 112-samtalen.

  – På grunnlag av de opplysningene som kom frem av lydloggen, kan jeg ikke se at jeg personlig hadde handlet annerledes, sa han til bt.no i oktober.

  Vedtaket fra Spesialenheten kan klages til Riksadvokaten, senest tre uker etter at det er kunngjort for klageren.

  LETTE: Kystvaktskipene KV Ålesund og KV Nornen, et redningshelikopter og flere mindre båter søkte etter Bjørn Skibenes før han ble funnet omkommet i Husnesfjorden.
  OVE OLDERKJÆR