— Alarmerende, overraskende og direkte nedslående, sier politiinspektør Øyvind Tenold, sjef for forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt, om resultatet.

Politiet kontrollerte vaktene ved i alt seksten utesteder. Forrige helg fikk syv serveringssteder besøk av politiet.

— Tre av de syv stedene vi besøkte sist helg, hadde en eller flere vakter som ikke hadde den nødvendige godkjennelsen. Natt til i går kom vi altså over fire utesteder som alle hadde vakter som ikke var klarert for slik tjeneste, sier politiinspektør Tenold.

Tatt to ganger

Ved ett av stedene fant politiet den samme, ulovlige dørvakten under begge kontrollene.

— Det vitner om manglende respekt. Dette er rett og slett ganske ille, sier Tenold.

Han synes det er særlig ille at utestedene opererer med ikke-godkjente vakter når det er kjent at politiet har skjerpet kontrollvirksomheten.

— En skulle tro at bransjen drev selvjustis og var blitt mer forsiktig etter kontrollene våre sist helg, og også etter at Bergens Tidende har skrevet flere artikler om vaktvirksomheten, sier politiinspektøren.

Jungeltelegraf mulig

Lørdagsnattens seksten kontroller fant ikke sted samtidig. Utestedene og vaktselskapene hadde full anledning til å la jungeltelegrafen viderebringe at politiet var underveis. Det kan således ikke utelukkes at flere enn de avslørte utestedene hadde urent mel i posen.

— Vi har ingen beviser for at noen prøvde «å gjemme bort» vakter da vi kom, sier politiinspektør Tenold.

Han vil ikke kommentere hvilke utesteder som har benyttet dørvakter uten nødvendig godkjenning. Noen av utestedene har fått besøk av lovens lange arm begge helgene. Tenold vil heller ikke si noe om noen av de ulovlige dørvaktene kan knyttes til Bergen Vaktvesen, som Bergens Tidende har hatt søkelys på den siste tiden.

— Det kan godt tenkes at de ulovlige vaktene vi kom over, ville ha blitt godkjent hvis det var blitt søkt om det. Det vet vi ingenting om. Poenget er likevel at de manglet slik godkjenning, sier politiinspektør Tenold.

Vil få straff

I løpet av kort tid vil politiet avgjøre hvilken reaksjonsform som vil bli brukt overfor utestedene som opererte med vakter uten godkjenning.

— Det kan bli aktuelt med både advarsler og strengere reaksjoner, sier sjefen for politiets forvaltningsavdeling.

Den enkelte dørvakt løper ingen risiko. Det er oppdragsgiveren som får svi. Hvis de ulovlige vaktene er ansatt i selskaper som har søknad inne om godkjenning for å drive vaktvirksomhet, risikerer disse selskapene at de ikke får bevilling.

— Ellers var det et gjennomgående trekk under kontrollen vår at mange dørvakter manglet id-papirer og synlig legitimasjon, sier Tenold.

Hyppigere kontroller

— Kanskje bør vaktene ha et stort, synlig nummer på jakkeslaget. Det vil gjøre det enklere for politiet å etterforske anmeldelser mot dørvakter. I tillegg vil jeg tro at et slikt system også vil bidra til å fjerne uberettiget mistanke mot enkelte vakter, sier politiinspektøren.

Politiet har allerede trukket en del konklusjoner etter de to storaksjonene de siste helgene.

— Forholdene er uten tvil så kritikkverdige at det er all grunn for oss til å innføre et strengere regime og skjerpet kontrollvirksomhet. Vi kommer til å fortsette med uanmeldte og hyppige utesteds-besøk, sier Tenold.