Onsdag sist uke skrev bt.no at politiet ville gjennomføre en befaring i saken, basert på nye opplysninger fra en av dem som var om bord i båten.

— Avsetninger fra en båt

Befaringen ble gjennomført torsdag, forteller etterforskningsleder Bjørn Hagen i Sotra-politiet.

Og de nye vitneopplysningene førte frem.

— På Viksøy, cirka 200 meter fra innløpet til Hummelsund, fant vi avsetninger fra en båt, sier Hagen til bt.no.

— Ulykkesstedet samsvarer med det som fremkom i det nye vitneavhøret.

Snart ferdig etterforsket

Inntil torsdag sto politiet altså med en dødsulykke uten et konkret åsted.

— Det er viktig for etterforskningen å finne ulykkesstedet. Det er med på å belyse saken best mulig, sier Hagen.

Ifølge ham er saken nesten ferdig etterforsket. Politiet vil snart sende saken over til en politijurist.

Har fått blodprøve-svar

Politiadvokat Katharina Fenc Nesse i Hordaland politidistrikt er påtaleansvarlig for dødsulykken.

Hun kan foreløpig ikke si så mye om den påtalemessige delen av saken.

— Saken er ikke ferdig etterforsket, og jeg ikke sett noen av saksdokumentene, sier politiadvokaten til bt.no.

Det ble rutinemessig tatt blodprøve av båtføreren. Resultatet av denne prøven er nå klart.

— Prøven viste ikke ulovlig beruselse, sier etterforskningsleder Bjørn Hagen.