TOR LEIF PEDERSEN

— Noen må stå strafferettslig ansvarlig for rotet og problemene våre medlemmer er kommet opp i, sier leder for verkstedklubben, Tor Rasmussen, nestleder Kurt Polden og sekretær Roar Lokøy.

Kaoset har vart i over et år. Nå er det nok, mener de sivilt ansatte ved verkstedet. I går politianmeldte de Forsvaret for brudd på arbeidsmiljøloven.

Datasystem svikter

De tillitsvalgte forteller om et år preget av usikkerhet og pengeproblemer for deres medlemmer. Det begynte med at lønnskjøringen ved bedriften i november 2003 ble flyttet fra lokal kjøring og samlet for hele Forsvaret i Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) i Harstad. Dette var en del av Golf-prosjektet, som er Forsvarets nye regnskapsorganisasjon. Den nye ordningen fungerte dårlig.

— Datasystemet maktet ikke å betjene vårt lønnssystem. Det ble et forferdelig rot. Kaoset fortsatte i hele 2004. Problemet var flere ganger tema i forhandlingsmøter mellom forbundet og Forsvaret. Det ble holdt et møte i desember mellom representanter for Fellesforbundet, FLA, Golf og forsvarsstaben. Her la Forsvarets folk seg flate for kritikken vår. De lovet å ordne opp.

Skulle rydde opp

— Etter krav fra forbundet ble det avtalt at alle 440 sivilt ansatte på verkstedene på Haakonsvern, Horten og Ramsund skulle få oversikt over hva de skulle hatt utbetalt hver måned, og en tilsvarende oversikt over hva de faktisk hadde mottatt.

Ifølge de tillitsvalgte ble de lovet individuelle avtaler mellom medlemmene og arbeidsgiveren. Det skulle utarbeides oversikter over hvor mye lønn som var utbetalt. Noen hadde fått for mye. Andre for lite.

— Ingen skulle bli trukket for det de hadde fått for mye før avtalene var klare, sier de tre tillitsmennene.

- Slag i ansiktet

— Da lønningsdagen kom den 12. januar i år, fikk vi et slag i ansiktet. Lønnskaoset fortsatte. Ikke mindre enn 40 av de ansatte ved verkstedet på Haakonsvern hadde fått trekk i lønnen uten å ha fått oversikt og avtale om tilbakebetaling.

Rasmussen forteller også at ti medlemmer er trukket for overtidsbetaling i stedet for å få utbetalt beløpene.

— Lønnsslippene er fremdeles ikke i rute. Ofte er de så uoversiktlige og dårlig forklart at det ikke er mulig å finne ut hva de enkelte beløpene gjelder. Nå har våre medlemmer mistet tålmodigheten.

Støtte av Fellesforbundet

Etter råd fra Arbeidstilsynet og med støtte fra Fellesforbundet, fikk klubbstyret fullmakt av en enstemmig verkstedklubb til å anmelde arbeidsgiveren.

Klubbleder Tor Rasmussen og sekretær Roar Lokøy troppet i går opp på Laksevåg lensmannskontor. De leverte anmeldelse mot FLO/TV/MARITIM ved avdelingsdirektør John S. Paulsen.

De tillitsvalgte mener arbeidsgiveren har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om forbud mot trekk i lønn og feriepenger og bestemmelsene om avregningsoppgave.

— Formelt har vi måttet levere anmeldelsen mot avdelingsdirektør John S. Paulsen, selv om vi vet at det ikke er hans feil at lønnene våre ikke stemmer. Feilen ligger i datasystemene og FLA i Harstad.

Pluss ble minus

De siste dagene er det kommet frem at Forsvaret går på en milliardsprekk. Forsvarssjefen svarte med å stille sin stilling til disposisjon.

— Vi kan ikke unngå å se vår sak i sammenheng med det som de siste dagene er kommet frem om regnskapsrotet i Forsvaret, sier de tillitsvalgte.

Verkstedet på Haakonsvern konkurrerer om oppdrag med sivile bedrifter. Ifølge klubbledelsen gikk bedriften med et overskudd på 10 millioner i 2004.

— Men ifølge Forsvarets regnskapssystem skal vi ha gått med et underskudd på 40 millioner kroner. Differansen er altså 50 millioner kroner. Hvis våre regnskapsfolk har rett, og vår bedrift blir bokført med en feil på 50 millioner kroner, er det ikke rart at det i hele Forsvaret kan oppstå et milliardunderskudd på grunn av et dårlig regnskapssystem.