Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som har anmeldt saken til politiet.

— Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i anmeldelsen, sier Ole Bjørn Mevatne, politiadvokat ved Hordaland politidistrikt.

«Misforståelse»

Soltvedt betegner anmeldelsen som en overreaksjon fra Tilsynsrådet.

— Det er ikke deres oppgave å anmelde denne typen saker. Det skal eventuelt Fylkesskattekontoret gjøre.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at den 53 år gamle bergensadvokaten momsregistrerte seg ti måneder for sent.

— Det dreier seg om en misforståelse. Jeg har hele tiden hatt til hensikt å betale, sier Soltvedt.

Han opplyser at han i dag skylder 289.000 kroner i merverdiavgift fordelt på to selskaper.

— Regnskapene mine er i skjønneste orden. Jeg har ingenting å skjule.

— Bør ikke en advokat kjenne reglene for innbetaling av merverdiavgift?

— Jo, man skal kunne en del, men jeg er ingen ekspert på moms.

Trodde han kunne vente

I september i fjor mottok Tilsynsrådet en klage fra en av Soltvedts klienter. Rådet besluttet å gjennomføre bokettersyn, og den 3. februar i år kom deres revisor til Bergen.

Klagen fra klienten viste seg å være grunnløs, men revisoren avdekket andre kritikkverdige forhold hos Soltvedt.

Advokaten hadde registrert seg hos avgiftsmyndighetene fra den 1. mai 2002. Etter forskriften skulle han ha registrert seg fra 1. juli året før.

Til tross for at han ikke var registrert, hadde Soltvedt i hele perioden fakturert med moms.

— Jeg trodde man kunne vente ett år med å registrere seg. Planen var å betale inn alt sammen på en gang, sier Soltvedt.

Den begrunnelsen var ikke god nok for Advokatbevillingsnemnden. Den 14. august mistet Soltvedt bevillingen.

I vedtaket står det:

«..nemnden finner det sannsynliggjort at feilregistreringen er foretatt som en bevisst handling fra advokatens side».

— En tullete påstand. Dette var ingen bevisst handling, sier Soltvedt.

Søksmål mot nemnden

Nemnden antyder også at deres revisor ble forsøkte villedet.

Under bokettersynet la Soltvedt frem kopier av flere daterte terminoppgaver for 2001 og 2002. Revisoren fikk inntrykk av at originalene var sendt til avgiftsmyndighetene. Det hadde ikke Soltvedt gjort, noe som ifølge nemnden er lovstridig.

— Jeg har ikke forsøkt å villede noen. Spørsmålet var ikke tema under vårt møte i februar.

Nemnden mener at Soltvedts handlinger er så alvorlige at de «er egnet til å svekke den alminnelige tillit til advokater generelt og til den spesielle advokat spesielt».

Den konklusjonen er advokaten dypt uenig i. Han har gått til søksmål mot nemnden, og den 9. februar neste år skal Oslo tingrett avgjøre om han får bevillingen tilbake.

— Nemnden driver forskjellsbehandling. Andre advokater har hatt mer alvorlige momssaker enn meg. Likevel er de bare gitt advarsler, sier Soltvedt.

KJEMPER FOR LEVEBRØDET: Konkurs, politianmeldt og fratatt bevillingen. Knut Ove Soltvedt kjemper en innbitt kamp for å redde karrieren. <p/> ARKIVFOTO: ØYVIND ASK