Dekningen langs Bergensbanen er varierende og preges av de mange tunneler, daler og skjæringer som toget passerer. Flere steder er det ikke mulig å oppnå kontakt via det vanlige mobilnettet GSM.

Jernbaneverket har derfor opprettet sitt eget kommunikasjonsnett, GSM-R, for å sikre kontakt langs hele ferden.

En avtale mellom politiet og Jernbaneverket ble forhandlet frem for flere år siden. Den gikk ut på at politiet fikk tilbud om over 100 abonnementer på Jernbaneverkets nettverk langs Bergensbanen. Politiet måtte betale sine egne telefoner som kunne brukes på nettet. De koster cirka 5000 kroner stykket.

Pressevakt i Politiets data— og materielltjeneste, Bente Klæstad, sier alle politidistrikt har mulighet til å tegne abonnement til nettverket.

— Det er opp til det enkelte distrikt å bestemme seg for om de vil benytte seg av muligheten, sier Klæstad.

Får ikke kontakt

Per dags dato er det bare Voss lensmannskontor som har gjort dette. De har nettopp fått sin telefon.

— Men vi har ikke tatt den i bruk ennå, sier Hellene.

Det var flere årsaker til at de gikk til innkjøp av telefonen.

— Vi har flere hendelser hvor det vanlige mobilnettet detter ut. I tillegg har vi oppdrag på høyfjellet hvor det ikke finnes mobilnettverk, sier lensmannen.

Politiet på Voss har også hatt flere episoder hvor de har vært uten sitt eget samband.

— Jeg vil ikke gå inn på spesifikke hendelser, men det har skjedd at vi har store problemer med å komme i kontakt med mannskapet vårt, sier han.

Ulykken på Hallingskeid i fjor aktualiserte problemstillingen for lensmann Hellene. Den nye telefonen kostet 4800 kroner, samt en månedlig utgift på 400 kroner.

— Det er ikke store kostnader. Men økonomien er stram i politiet, og man må prioritere hva man vil bruke penger på.

Arbeidet med GSM-R nettverket kom i gang etter at nye internasjonale krav gjorde seg gjeldende.

Arbeidet skjøt ekstra fart etter Åsta-ulykken i 2000. 19 mennesker omkom i brannen som oppsto da et tog fra Trondheim kolliderte med et lokaltog fra Hamar på Rørosbanen. Den gangen opplevde redningsetatene store problemer med kommunikasjonen.

Redningsfolk måtte låne

Under ulykken ved Hallingskeid sist vinter ble GSM-R-nettverket hyppig brukt under redningsarbeidet. Jernbaneverket lånte ut en av sine egne telefoner til redningsmannskapet som ankom ulykkesstedet. Det ordinære mobilnettet var til tider dårlig eller ikke tilgjengelig under arbeidet.

Også veistrekningen mellom Bergen og Voss er veldig utsatt for ulykker.

Visepolitimester i Hordaland, John Reidar Nilsen, sier til BT at de ikke har kjøpt inn flere telefoner.

— Telefoner knyttet til GSM-R nettverket kan brukes i og ved jernbanetraseen. I Hordaland politidistrikt er det jernbanestrekningen fra Voss og østover vi møter utfordringer med telekommunikasjonen, sier han.

Dette problemet gjør ifølge Nilsen seg ikke gjeldende for jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

— Når ikke flere driftsenheter har gått til anskaffelse av nevnte telefoniløsning, er det fordi det ikke foreligger et definert behov for slikt utstyr ved andre driftsenheter i Hordaland politidistrikt.