GARD STEIRO

TROND NYGARD-STURE

Se grafikk!

Bergen Fengsel er fullt. I politiarresten sitter fangene på overtid. Og hver eneste uke bruker det offentlige tusenvis av kroner på flybilletter til kriminelle.

— Du kan trygt si at vi er frustrerte. Situasjonen er håpløs, sier visepolitimester Bernt Adler Solberg.

I fjor ble en femtedel av Hordalands varetektsfanger flyttet til fengsler i Oslo, Sarpsborg, Hønefoss, Skien, Ålesund, Molde, Kristiansand, Stavanger, Vik og Jæren. Regningen ble formidabel:

  • Utgifter til fly og kjøring kom på 434.000 kroner bare for de 80 reisende fangene.
  • Hver fange må alltid ha følge av to arrestforvarere. Flybilletter og leiebiler kostet totalt 928.000 kroner.
  • Om varetektsoppholdet skal forlenges, er det bergenspolitiets ansvar å følge den innsatte til retten. De må da leie inn lokale politifolk på overtid. Pris: 298.000 kroner.
  • Politijurister måtte dra landet rundt for å delta i fengslingsmøter. Reiseutgiftene beregnes til 350.000 kroner.
  • Etterforskere måtte også ut på tur for å avhøre fanger. Det kostet cirka 350.000 kroner .

Totalt hadde Hordaland politidistrikt transportutgifter på hele 2.360.000 kroner. I tillegg kommer reiseutgifter for forsvarsadvokater som bistod klienter under fengslingsmøter og konferanser. Bergen tingrett har ikke oversikt over disse utgiftene, men sannsynligvis dreier det seg om et sekssifret beløp.

— Plassmangelen fører også til at kostnadene med å drive politiarresten øker. De innsatte venter på ledige celler i flere døgn. I 2003 kostet dette politiet 323.000 kroner, sier politioverbetjent Harald Thue, leder for arrest- og fremstillingsseksjonen.

Ikke tid til å patruljere

Da man i 2002 opprettet en egen seksjon for å drive politiarresten, håpet man å unngå at vanlige betjenter brukte tid på å pleie varetektsfanger. Slik gikk det ikke.

— I 2003 brukte vi 7500 timeverk bare på transportoppdrag. Det tilsvarer fem stillingshjemler, sier Thue.

Når arrestforvarerne sitter på flyet, må kolleger steppe inn i deres arbeid. Vanlige politifolk legger arbeidsoppgaver til side for å lufte fanger, kjøre dem til legevakten eller passe på dem i tinghuset. I fjor «lånte» arrest- og fremstillingsseksjonen 7000 timeverk fra andre enheter i politidistriktet.

— Varetektsproblemene smitter over på resten av organisasjonen. Vi rekker ikke å utføre viktige arbeidsoppgaver, sier visepolitimester Bernt Adler Solberg.

— Hvilke konsekvenser får dette?

— Det fører blant annet til mindre synlig politi i gatene. Utrykningsberedskapen svekkes. Dessuten blir det nesten umulig å drive forebyggende arbeid.

— Kan det få konsekvenser for kvaliteten på etterforskningen?

— Ja, sitter fangen i Bergen, er det lett for etterforskere å foreta et nytt avhør. Hvis han sitter i Trondheim eller på Ringerike, lar man kanskje være.

Også politijuristene måtte ut på en rekke langturer i 2003. De hadde totalt 200 reisedøgn i forbindelse med fengslingsmøter andre steder i landet.

— Meningsløs ressursbruk, synes påtaleleder Gunnar Fløystad.

Han frykter lengre saksbehandlingstid og mer kriminalitet i Hordaland.

— Vår linje overfor gjengangere har vist seg effektiv. Om situasjon ikke bedres, kan varetektsoppholdene bli færre og kortere. Det vil føre til mer kriminalitet, mener Fløystad.

Venter i politikjelleren

Politiet punger ut, men det er fangene som betaler den høyeste prisen for fulle fengsler. Det er ikke tillatt å holde noen lenger enn 24 timer i politiarresten. På dette punktet syndes det grovt i Bergen.

— Svært beklagelig, men vi har ikke noe valg når kriminalomsorgen ikke stiller celler til disposisjon. Enkelte er det rett og slett ikke forsvarlig å slippe fri, sier Fløystad.

De siste årene har påtalemyndigheten blitt tvunget til å løslate en rekke fanger i varetektsperioden, selv om faren for at de skal begå ny kriminalitet er stor.

Ifølge Kriminalomsorgen region Vest ble 395 personer varetektsfengslet i Hordaland i fjor. Samtidig registrerte man 124 brudd på 24-timersregelen. Hver tredje fange satt dermed for lenge i politiarresten.

Politiet tror de reelle tallene er høyere.

— Jeg vet med sikkerhet at det var flere brudd enn kriminalomsorgen oppgir. Om du dobler tallet, er det nærmere sannheten, sier Thue.

PS: I går var det tre varetektsfanger i politiarresten. To av dem hadde sittet der i seks døgn. Den siste i fire.