37-åringen ble derimot dømt for forsøk på oppbevaring av narkotika, det samme som Bergen byrett har funnet han skyldig i. Men anken gav likevel uttelling for 37-åringen. Mens Bergen byrett hadde dømt han til fengsel i tre år og ti måneder, mente lagmannsretten at tre års fengsel var en passende straff.

Det var i februar 2000 at narkotikaavsnittet ved Bergen politidistrikt fant et parti med hele 343 gram heroin i terrenget bak Haukeland Sykehus. Heroinen var eid av kompisen til 37-åringen. Kompisen hadde flere medhjelpere som tok ut mindre partier fra "hoveddepoet", og gravde dem ned i terrenget. Fra disse "underdepotene" skjedde den videre distribusjon til underselgere eller brukere.

Pågrepet av spanere

Eieren av "hoveddepoet" hadde imidlertid kommet i konflikt med medhjelperne sine, og ville ha 37-åringen til å overta funksjonen som "lagerbestyrer". Det ble ingen langvarig karriere: Kort tid etter at 37-åringen hadde fått sett hoveddepoet, og lagt noen pulverposer over i et barnematglass som han grov ned like i nærheten, ble begge mennene pågrepet av politispanere.

37-åringen har bedyret at han aldri tidligere har hatt befatning med narkotika. I formildende retning er det også lagt vekt på at han har en vanskelig bakgrunn som barnesoldat og krigsfange. Av allmennpreventive grunner var det ikke aktuelt med verken samfunnstjeneste, eller at deler av straffen skulle gjøres betinget.