Bakgrunnen for kraftsalven er at Hordaland politidistrikt ikke har overholdt rettens svarfrist for å uttale seg om et erstatningskrav fra Geir Sælevik.

I slutten av mai leverte Sælevik og hans forsvarer, Arvid Sjødin, inn krav om erstatning og oppreisning fra staten på nærmere 2,5 millioner kroner.

Søkte om frist til 31.08.

Hordaland politidistrikt fikk av Sorenskriveren i Sunnhordland en måneds på seg til å avgi en uttalelse til kravet. Men politiet søkte Sunnhordland herredsrett om ytterligere to måneder. Den nye fristen ble satt til fredag 31. august.

Men heller ikke den fristen ble overholdt. Politidistriktets uttalelse ble først sendt til Sorenskriveren i Sunnhordland en uke etter fristen var utløpt.

Advokat Sjødin er oppgitt, men slett ikke overrasket over at politiet heller ikke denne gangen klarte å overholde svarfristen.

— Nok en gang blir det krystallklart at politiet kan gjøre hva de vil med tidsfrister uten at det får konsekvenser. Dette er forakt for retten og gjeldende lover, mener Sjødin.

Ville hatt saken tidligere

Førstestatsadvokat Walter Wangberg bekrefter at uttalelsen fra Hordaland politidistrikt først ble sendt til herredsretten en uke etter fristen utløp.

— Vi forsøker jo alltid å holde fristene. Men jeg fikk ikke saken fra Hordaland politidistrikt før 24. august. Likevel kan jeg ikke se at fem ukedagers forsinkelse skal være noe spesielt, sier han.

Konstituert politimester Geir Gudmundsen ved Hordaland politidistrikt viser til politiinspektør Beate Hamre Åsnes, som har vært saksbehandler for erstatningskravet.

Hun mener å ha overholdt herredsrettens tidsfrist ved at saken ble oversendt Statsadvokaten før 31. august.

Taus sorenskriver

Sorenskriver i Sunnhordland, Knut Gramstad, er særdeles forsiktig med sine kommentarer om frist-overtredelsen.

— Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken, fordi den ennå ikke er berammet i retten, sier Gramstad.

fakta/Sælevik-saken

  • Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og «til det siste». Dette innebærer en anklage om opp til fem tusen voldtekter. * Også broren Dag ble anmeldt av søsteren, for vold, tyveri og hærverk. Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. * Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske det. * 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.