— Denne har endret måten vi behandler slike situasjoner på, forteller Magnus Stub Nilsen, politiinspektør i Bergen Nord politidistrikt.

Han forteller at deres folk har utdanning i hvordan de skal tolke tegn og symptomer hos ruspåvirkede personer, men at de som en følge av ulykken har økt fokuset på oppfølgingen av dette.

— Det vil alltid være en subjektiv vurdering politifolkene tar der og da. De skal imidlertid ta med i betraktningen at en persons tilstand kan endre seg, og derfor er det viktig i slike saker at de observerer personen over tid. I de tilfellene hvor dette ikke er mulig skal helsepersonell kontaktes, sier han.

Spesialenheten for politisaker ble rutinemessig koblet inn for å etterforske om polititjenestemennene som forlot Sondre Jørgen Kvinge Sandnes ved bussterminalen hadde opptrådt forsvarlig. De fant ingen straffbare forhold bevist, men ba politimesteren gjennomgå saken administrativt.

— Dette er en hendelse som har et svært tragisk utfall. I etterpåklokskapens lys mener vi det kan være noe å lære av denne hendelsen, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten.