Ungdommene bråket gjennom hele helgen, og etter utallige telefoner fra illsinte naboer, måtte politiet rykke ut nok en gang.

Klokken 05.30 mandag var det slutt. Da tok politiet seg inn i leiligheten i Lonevåg på Osterøy og beslagla stereoanlegget.

Ungdommene kan vente seg bøter for forstyrrelse av natteroen.