— Vi er interessert i å høre om personer eller biler som har vært i området, sier lensmann Kjell Fonn i Førde.

Politiet var mandag ettermiddag i gang med vitneavhør.

Ved lensmannskontoret i Førde er det satt av egne mannskaper som kan ta seg av opplysninger fra publikum.

I tillegg vil det bli foretatt tekniske undersøkelser på funnstedet.