• Menneskehandel: «Den som med vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål..., eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år». (§224, noe forkortet).
  • Hallikvirksomhet: «Den som a) fremmer andres prostitusjon eller b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon ... straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år» (§202, noe forkortet).
  • Sexkjøp: «Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag» (§ 202 a).