Antall anmeldte forbrytelser i Hordaland økte med 900 anmeldelser i forhold til 2003, melder Hordaland politidistrikt i sin årsrapport.

— Som tidligere år ser vi en sammenheng mellom vold og alkohol. Politiet er bekymret for den økte volden i politidistriktet. Den vesentligste delen av økningen har skjedd i Bergen sentrum og i Odda i tilknytning til skjenkesteder. Som oftest er både gjerningsmann og offer berusete unge menn. Uprovosert vold skjer sjelden, går det frem av årsrapporten.

Vinningskriminaliteten i politidistriktet har hatt en økning på 336 anmeldelser. Vesentlig i denne sammenheng er økningen i antall tyverier fra gjester i restauranter/skjenkesteder, en økning på 9,1 prosent. Dette utgjør ca 8,5 prosent av den totale vinningskriminaliteten i 2004.

Politiet ser også med bekymring på at antall anmeldelser mot barn og ungdom under 18 år har økt fra 1871 i 2003 til 2116 i 2004. Dette er en økning på 13,1 prosent.

— Dette er en urovekkende utvikling. Spesielt i Bergen sentrum registrerer vi en voksende gruppe barn og unge som krever mer resolutt inngripen fra politi, barnevern, skole og ikke minst foreldre, dersom deres uønskede adferd ikke skal videreutvikles til tung kriminalitet, skriver politiet i sin årsrapport.

Oppklaringsprosent forbrytelser: 42,5% (44%)

Saksbehandlingstid forbrytelser: 137 (190) dager

2004 2003 kategori prosent

23557 (22567) anm. forbryt. + 4,4 %

9899 (9460) anm. forseelser + 4,6 %

3894 (3626) narkoforbrytelser + 7,4 %

13180 (12844) vinning + 2,6 %

2336 (2159) voldsforbrytelser + 8,2 %

330 (321) seksualforbrytelser + 2,8 %

0 (3) ran post/bank

11 (14) ran kiosk/butikk

1259 (1341) skadeverk - 6,1 %

657 (633) trafikkulykker m p.skade. + 3,8

13 (20) hvorav omkomne

1472 (1300)legemskrenkelser + 13,2 %

643 (633) verbale trusler + 1,6 %

69 (73) trusler med kniv - 5,5 %

32 (22) trusler med skytevåpen + 45,5 %

2116 (1871) Anmeldelser mot barn/ungdom u. 18 år + 13,1 %