Politiet mente et brev fra rektor hadde skapt unødig engstelse og vanskeliggjort etterforskningen. I dag innrømmer politiet at brevet var et resultat av en kommunikasjonssvikt.

I en pressemelding beklager de rektor-reprimanden: «Det viser seg at en ansatt ved skolen har hatt kontakt med Arna og Åsane politistasjon før de sendte brevet til foreldrene. En intern informasjonssvikt medførte at dette ikke ble kjent for politioverbetjenten som hadde ansvar for saken.

Politiet beklager derfor den uberettigete kritikken av skolens håndtering av denne saken.»