— Saksbehandlingen har vært lemfeldig, provoserende og særdeles kritikkverdig. Det er skandaløst at man må vente i over tre år på en rettssak, sier advokat Marius Reikerås.

Selv om mannen hadde tilstått promillekjøring brukte politi og rettsvesen hele 40 måneder på få avsluttet saken.

— Konsekvensen ble at de beholdt sertifikatet hans i ti måneder lenger enn de hadde anledning til. Det er frihetsberøvelse, mener Reikerås.

Dagen derpå

Bergenseren hadde fortsatt rester av gårsdagens fest i blodet da han ble stoppet i en rutinekontroll på Puddefjordsbroen morgenen 6. april i 2002. Promillen ble målt til 1,54. Mannen tilsto straks og forsto at lappen hans måtte beslaglegges. Han regnet med at saken snart ville være historie. Slik gikk det ikke.

Mannen ventet og ventet og ventet, men hørte ingenting. Først i den 27. juni i år fikk han et brev med beskjed om å møte i Bergen tingrett i august.

— Det har naturligvis vært en stor belastning for ham å ha denne saken hengende over seg så lenge.

Egentlig hadde 33-åringen ikke krav på forsvarer, men han valgte likevel å hyre inn Reikerås for egen regning.

— Årsaken var at saken hadde tatt så lang tid. Han lurte på om det var normalt.

Dyrt sommel

Dommerfullmektig Sylvia Myklebust syntes politiets tidsbruk ikke kunne karakteriseres som normal. Tvert imot.

«Saken har tatt uforholdsmessig lang tid. (...) Retten finner det kritikkverdig at siktedes førerkort har vært beslaglagt siden kjøringen fant sted, det vil si tre år og fire måneder» heter det i dommen.

Politiet krevde 26 dagers ubetinget fengsel. For drøyt, mente retten og reduserte straffen til 14 dager.

— Samtidig blir min klient fradømt retten til å kjøre bil i 30 måneder. I realiteten har han jo fått strengere straff, sier Reikerås.

Den sene saksbehandlingen får også økonomiske konsekvenser. Promillekjøring straffes normalt med en bot tilsvarende 1,5 brutto månedslønn.

Hadde 33-åringen fått dommen da han burde, ville boten vært på 33.000 kroner, slik politiet i utgangspunktet krevde. Men siden inntekten hans har økt voldsomt det siste året, vokste beløpet til 51.000 kroner.

Sommelet har dermed kostet ham 18.000 kroner og ti måneder uten lappen - ekstra.

- Brudd på EMK

Den domfelte forstår ikke hvorfor saksbehandlingen tok så lang tid. I dommen antydes det at man har hatt problemer med å stevne ham. Det synes 33-åringen er rart. Vel har han i perioder oppholdt seg utenlands, men ifølge Reikerås har politiet hele tiden hatt mobilnummeret hans.

— Uansett er det politiets ansvar å sørge for at han får en rettergang innen rimelighetens tid. I denne saken har man brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Reikerås.

Leder for påtaleenheten ved Hordaland politidistrikt, Gunnar Fløystad, ønsker ikke å gi noen kommentar.

— Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken. Det er vanskelig å forklare hva som har skjedd, men dette slett er ikke normal saksbehandlingstid, sier Fløystad.

33-åringen vurder å anke dommen til Gulating lagmannsrett.