24. juli slo Politiets Sikkerhetstjeneste alarm. Personer knyttet til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria planla et terrorangrep mot Norge, ifølge myndighetene. Beredskapen ble høynet, og væpnet politi var å se i gatene. En uke senere ble trusselen nedgradert.

Mobiliseringen får nå konsekvenser for årets øvelse TYR, som er en nasjonal beredskaps— og krisehåndteringsøvelse.

— Øvelsen skulle etter planen gå fra 27. til 31. oktober, men den blir nå avlyst, forteller Steffen Ousdal, seksjonssjef for sikkerhetsseksjonen i Politidirektoratet.

- Fikk svar

Målet med årets øvelse var å teste varslingssystemene, men med terroraksjonen friskt i minne, mener Politidirektoratet at det ikke er behov for å øve på dette.

— Vi skulle blant annet øve på hvordan vi håndterte gradert informasjon, men under sommerens aksjon fikk vi de svar vi skulle øve på. Vi har derfor valgt å evaluere den skikkelig, fremfor å sette i gang en øvelse, sier Ousdal.

Han forteller at gjennom øvelse TYR ville Politidirektoratet ha testet samtlige politidistrikt i landet, samt særorganer som Kripos. Politiet har flere varslingssystemer.

— Vi ville teste dem for å se hvordan de ulike politidistriktene reagerte og håndterte dette, forteller Ousdal.

Rimelig øvelse

- Sparer dere penger på å avlyse øvelsen?

— Nei, det er en forholdsvis rimelig øvelse, ettersom det var varslingssystemene som skulle testes. Og det vi sparer, kommer vi til å bruke til å evaluere sommerens aksjon, svarer Ousdal.

Han forteller at en gruppe er nedsatt og er i gang med evalueringen. Den skal være ferdig med sitt arbeid før jul.

— Ved å avlyse årets øvelse, skaffer vi oss også økt kapasitet til å håndtere de funn som eventuelt måtte komme i evalueringsrapporten etter hendelsen i sommer, avslutter Ousdal.