Natt til søndag hadde politiet i Bergen kontroll ved flere av utestedenei sentrum. De var stort sett fornøyd, men ikke helt:

— Vi måerkjenne at det også er utesteder som ikke oppfyller kravene. På et av stedenevil vi vurdere bøteleggelse av foretaket, skriver politiet i en pressemelding.

— Vi vil følge oppmed nye kontroller, sier fungerende seksjonsleder ved kontrollseksjonen ØyvindSkarstein.

Vil ikke si hvem

Presseansvarlig for aksjonen, politiadvokat Arne Fjellstad, vil ikke si hvilket utested som risikerer bot.

- Men hvorfor kan det bli en reaksjon?

Lovgivningengir nokså klare bestemmelsen om hva som kan være ordensvakter. På noensteder hvor det ikke fungerer i det hele tatt. Her var nok til at vi må gjøre en vurdering. Om det blir prikker eller tap, det får skjenkekontoret vurdere, sier Fjellstad.

Han fremhevder økonomisk turbulente Zachariasbryggeni motsatt retning.

— De var veldig bra. Vi ser også at de som har alt i orden, de som er seriøse, vil at vi skal ha denne typekontroll. Deter ikke så ille her, men vi vil ikke ha oppblomstring av private, uautorisertevakter uten den nødvendige kompetanse og tillit, sier politiadvokaten.

«Vanskelig å etterforske»

Bakgrunnenfor kontrollen er flere anmeldelser fra publikum om overdreven voldsbruk fravektere og ordensvakter.

— Dette er saker som er vanskelige å etterforske, og det er ikkeuvanlig at saken blir henlagt uten at politiet har fått klarlagt faktum i saken, skriver operasjonsleder Ole Jakob Malmo.

— Et vitne som har inntatt alkohol er sjelden et godtvitne, og gjesten har fremtvunget bruk av makt fra ordensvaktene med sinoppførsel.For politiet er det derfor viktig å sikre en god kvalitet påvakttjenestene, sier Malmo.

Arne Fjellstad sier at de ikke registrert noen økning i slike anmeldelser.

— Vaktene står i enutsatt posisjon, og noen ganger er det nødvendig å gripe inn. De har hjemmel til åta i folk. For Ola på by'n kan det føles som et overgrep, og noen ganger er detnok det også. Men noen ganger må Ola finne ut at jeg ikke oppførte meg så bra, jegvar kanskje en plage og en trussel for de andre, sier politadvokaten.

Avhengig av samarbeid

Politietsier at vekterbransjen er en sentral og viktig samarbeidspartner, og en sentralaktør når det gjelder å redusere overskjenkingen på byens utesteder.

Medde utfordringene vi har i helgene i Bergen, er det umulig for oss å være allesteder hele tiden. Vi er derfor avhengig av et godt samarbeid med seriøsevektere og ordensvakter, sier patruljesjef Bengt Angeltvedt ved Bergen sentrumpolitistasjon.

Tips eller bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post