Det har vært en natt med mye nedbør i Bergensområdet, og enkelte steder kom nedbøren i form av snø.

— Vi har fått en del henvendelser fra beboere på Nattlandsfjellet som melder om inntil 10 centimeter snø og glatte veier, sier operasjonsleder Morten Kronen.

Det kan også være glatt på andre høyereliggende veistrekninger, advarer Hordalands-politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen har fått flere henvendelser om det samme.

— Vi har skjønt at det har snødd en del på høyden av Nattlandsfjellet, ja. I områdene Kvamskogen og Romareim har det også snødd en del, sier trafikkoperatør Tina Fjeldavli.

— Det kan være glatte partier på sideveiene, så folk kan godt være litt obs.

Ellers er Vikafjellet stengt på grunn av uvær, og det er koleonnekjøring over Hardangervidda. Rv 52 over Hemsedalsfjellet og E134 over Haukelifjell har begge snø- og isdekke, med stedvis redusert sikt og glatte partier, laber bris og snø.