Onsdag ble det kjent at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) mener at et terrorangrep på norsk jord er sannsynlig de neste 12 månedene.

Politiet og Forsvaret pekes samtidig ut som mulige mål for terrorister.

— Ikke noe nytt

Visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt har i dag informert sine ansatte om innholdet i den ferske trusselvurderingen.

— Dette betyr at vi må være mer årvåkne, mer skjerpet, og mer bevisste på at vi kan bli utsatt for slike handlinger, sier Nilsen.

Foreløpig har ikke politiet i Hordaland funnet det nødvendig å gjennomføre særskilte tiltak i kjølvannet av trusselvurderingen.

— Det er ikke noe nytt at polititjenestepersoner opplever at andre ønsker å skade dem. Det som er nytt er at det er identifisert en ny gruppe som det er sannsynlig at vil rette slike handlinger mot politiet, sier Nilsen.

- Tar trusselen alvorlig

Politidirektoratet har allerede bedt alle landets politimestere om å gå gjennom sikkerhetsrutinene sine.

— Jeg vil ikke gå inn på våre interne sikkerhetsrutiner, men det vil være helt naturlig at vi nå går gjennom disse, og om nødvendig revidere. Vi tar trusselvurderingen alvorlig, sier visepolitimester Nilsen.

Publikum vil ifølge Nilsen foreløpig ikke merke noe til politiets eventuelle økte beredskap, slik som i sommer. Da patruljerte væpnet politi flere offentlige steder som følge av at PST satt med informasjon om at en terroristgruppe var på vei til Norge for å gjennomføre et angrep.

PST peker i onsdagens trusselvurdering på at flere vestlige land de siste par årene har høynet terrorberedskapen på bakgrunn av det de omtaler som en negativ utvikling i trusselbildet, også her hjemme.

Trekker frem IS-sympatisører

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er flere grunner til at den nye vurderingen som kom onsdag, trekker fram spesifikke grupper som spesielt utsatt for angrep fra sympatisører av den islamske staten (IS).

— En av dem er den talen IS publiserte i september, hvor de oppfordrer sympatisører i Vesten til å gå til angrep på hjemmebane mot militært personell, politi og sentrale beslutningstakere, sier hun til NRK.

— I tillegg har vi sett på den senere tids utvikling, hvor IS har gått fra å ha lokale ambisjoner om å etablere og stabilisere kalifatet til eksplisitt å uttrykke en global ambisjon, sier PST-sjefen videre.

- Må være aktpågivende

PST-sjef Øyvind Tenold.
Arkivfoto: Helge Sunde

PST-leder Øyvind Tenold i Hordaland ønsker ikke å gå nærmere inn på hva lokal etterretning eventuelt har avdekket av trusler på Vestlandet.— Det er ikke nødvendigvis det vi vet om det lokale trusselbildet som er det viktigste. Det vi ikke vet er vel så viktig. Vi er i en situasjon hvor vi må være aktpågivende uansett, sier Tenold.

Statsminister Erna Solberg (H) redegjorde onsdag for regjeringens beslutning om å sende norske styrker til Irak og Afghanistan. Det skjedde samme dag som en ny sikkerhetsvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste varslet om et økt fare for terrorangrep mot Norge.

— Vi kan ikke tillate at trusler fra terrororganisasjoner dikterer vår sikkerhetspolitikk. Selv om politiske valg på kort sikt kan øke risikoen, er bekjempelse av ISIL en langvarig investering i vår egen sikkerhet, sa Solberg i Stortinget, ifølge NTB.