— Vi ber om at politiet oppnevner rettspsykiatrisk sakkyndige for å kartlegge sinnstilstanden til min klient. Både om han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og bevissthetsnivået hans, sier forsvareren til 34-åringen, Trygve Staff.

Om den siktede strafferettslig tilregnelig, vil være et sentralt spørsmål når drapssaken kommer opp for retten.

— Dette er noe vi vil gå i dialog med forsvareren om, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold i Hordaland politidistrikt.

Lar seg ikke avhøre

34-åringen har ennå ikke latt seg avhøre av politiet.

— Han kommer ikke til å gå i noe politiavhør nå. Det er et åpent spørsmål om han vil gå i politiavhør eller om det blir en rettslig forklaring, sier Staff.

Dermed kan politiet måtte vente til saken skal opp for retten før de får høre 34-åringens versjon av hva som skjedde da Ingvild Myking (37) ble drept på Hylkje.

Mykings datter (10) og en jevnaldrende jente var begge i huset da drapet skjedde, men skal ikke ha vært i rommet da Myking ble drept.

Begge jentene var i dommeravhør dagen etter drapet, men etter hva BT kjenner til skal ikke barna ha kunnet kaste noe lys over hvorfor Myking ble drept.

— Vi har ingen tanker om hva som utløste drapet, sier politiførstebetjent Trond Berge.

- Snakke med flest mulig

Politiet avhører nå en rekke vitner.

— Tanken vår er å få snakket med flest mulig, for å få dannet oss et bilde om hva som har skjedd, sier Berge.

34-åringen ble pågrepet ved en Spar-butikk ikke langt fra drapsåstedet. Da mannen ville kjøpe øl, fikk han beskjed av butikkpersonalet om at han var for full.

Fortsatt har ikke politiet fått svar på blodprøver sendt til Rettstoksikologisk institutt i Oslo. Prøvene vil vise hva 34-åringen var ruset på, og hvor beruset han var.

Den drapssiktede 34-åringen er nå innlagt på sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus, etter å ha blitt overført fra Bergen fengsel.