Søndag bekreftet politiet at det var den savnede Veronica Heggheim Stegegjerdet som ble funnet død i Barsnesfjorden i Sogndal før helgen.

22-åringen er blitt obdusert, men politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med hvilke svar undersøkelsene ved Gades institutt i Bergen eventuelt ga.

Etter det BT får opplyst, har politiet foreløpig ingen klar indikasjon på hva som eventuelt kan ha skjedd før Stegegjerdet havnet i vannet.

— Ytre skader

Kvinnen skal ha blitt funnet med ytre skader. Politiet skal likevel ikke sitte med opplysninger som klart peker i retning av at hun er blitt utsatt for noe kriminelt.

Søndag ettermiddag sperret politiet av et større område rundt 22-åringens hus på Årøy. Krimteknikere med hund gjorde nye undersøkelser inni og rundt huset. Andre polititjenestemenn søkte langs elven som til slutt ender i Barsnesfjorden, der Stegegjerdet ble funnet.

Undersøkelsene ble avsluttet søndag kveld.

— Det er ingen spesielle opplysninger vi trenger eller leter etter, men det var naturlig å etterforske den avdødes bolig når vi først hadde kriminalteknikere fra Kripos her, sier regionlensmann Asle Karoliussen.

Saken helt åpen

Karoliussen forteller til BT at politiet fortsatt holder alle muligheter åpne.

— Vi er forpliktet til å gå bredt ut når forholdene er såpass uavklarte. Vi kan ikke risikere å overse detaljer i saken som kan ha betydning for å få fastlagt dødsårsaken, sier han.

Mandag går politiet i gang med nye vitneavhør. Tidligere vitner, nye vitner og vitner som har meldt seg i ettertid, skal inn til avhør.

— Vi er avhengige av informasjon fra vitner og tips fra publikum. Pr. i dag er det ikke gjort noen funn som peker i den ene eller andre retningen. Inntil vi finner noe som kan gi oss et annet ståsted, er saken helt åpen.

Politiet i Sogndal jobbet parallelt med søk og etterforskning i tiden da Veronica fortsatt var savnet.

— Når en omkommet kvinne blir funnet død 900 meter fra boligen sin, må vi etterforske saken for å finne ut hva som har skjedd.

Interessante områder

Krimteknikere fra Kripos har også undersøkt funnstedet i strandkanten der kvinnen ble funnet.

— Vi kan ikke konkludere eller utelukke noe på dette tidspunktet. Dette er områder som er interessante for oss. Da må vi gjøre grundige undersøkelser.

- Er det noe konkret dere ser etter?

— Nei. Generelt ser vi etter informasjon som kan belyse saken. Vi har en god del jobb å gjøre før vi kan konkludere.

Karoliussen ønsker ikke å kommentere forhold knyttet til obduksjonen, og avventer den endelige rapporten fra Gades.

- Mulig søk etter gjenstander

Privatetterforsker Finn Abrahamsen sier på generelt grunnlag at søndagens søk kan tolkes som om politiet fortsatt er usikre på hva som har skjedd.

— Det kan være slitsomt for politiet dersom obduksjonen foreløpig ikke har gitt noen klare svar. Etterforskningsledelsen må da forholde seg til at saken fremdeles er åpen. Det er naturlig at de i en slik fase søker etter eventuelle gjenstander som kan tenkes å kunne settes i sammenheng med dødsfallet, selv om de ikke vet om det har skjedd noe kriminelt, sier han.

Abrahamsen er tidligere leder for voldsseksjonen i Oslo-politiet, og har nær 40 års erfaring fra norsk politi.

— Mitt inntrykk er at politiet på et tidlig tidspunkt i denne etterforskningen har tenkt at de kunne stå overfor et drap. Nå som politiet har funnet den døde, regner jeg med at de ganske snart vil få svar på hva som er skjedd, sier han.