Aktor, politiinspektør Vegard Rødås ved Oslo politidistrikt, kan ikke huske sist denne spesielle paragrafen er blitt brukt, skriver Aftenposten.

Men faktum er at den nå blir brukt to ganger samme uke:

I juni 2013 vedtok Stortinget enstemmig nye regler for hvordan domstolene skal behandle utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Fersk lov

Det er dette vi tidligere betegnet som hensynet til rikets sikkerhet eller forholdet til andre stater.

Loven trådte i kraft 1. januar i fjor.

Utvisningen av eks-Taliban-ministerAbdul Rauf Mohammad, som starter i Oslo tingrett onsdag, er den første saken som føres for domstolen etter de nye reglene.

Heller ikke han vil fullt ut få innsyn i hvilke bevis aktor legger frem i retten.

I statsråd fredag

— Vi har nå fått beskjed om at saken kan gå i statsråd på fredag, sier Rødås.

Det er også utelukket at mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, kan få denne oppgaven, siden han alt er part i saken.

Den uavhengige advokaten har nemlig taushetsplikt om det han får vite om politiets hemmelige bevis, men hans oppgave blir å gir en vurdering av holdbarheten av dette beviset.

Spesiell fremgangsmåte

Trolig vil Borgarting lagmannsrett kunne behandle ankesaken i neste uke.

Den har ennå ikke tatt stilling til om dette skal skje på grunnlagt av de skriftlige dokumentene eller ved muntlige forhandlinger:

— Politiet ønsker å føre et bevis som er gradert, og vi er avhengig av en beslutning fra Kongen i statsråd, jamfør Utlendingsloven § 133, for at dette skal være gjennomførbart. Gjennomføringen av ankesaken vil nødvendigvis avhenge noe av utfallet på denne statsrådbehandlingen, og det har derfor ikke vært hensiktsmessig å ta opp saken til avgjørelse før dette er avklart, sier Rødås.

-Nasjonale interesser

PST har kommet med en ny rapport om mulla Krekar som de har valgt å hemmeligstemple.

Ifølge Aftenposten inneholder dokumentet opplysninger som ikke ble lagt frem da saken var oppe i Oslo tingrett.

- Kan du si noe om hva slags bevis dere vil be en uavhengig advokat om å vurdere?

— Det ligger i sakens natur at jeg ikke kan kommentere dette, men det går på at grunnleggende nasjonale interesser kan være truet, sier politiinspektør Rødås.

Flere runder

Brynjar Meling anket dommen fra Oslo tingrett, som slo fast at det ikke var urimelig at politiet forviste ham til Hemne kommune i Sør-Trøndelag ut året.

-Jeg har ennå ikke fått beskjed om når eller hvordan saken skal behandles, sier Meling.

Siden kjennelsen i Oslo tingrett har politiinspektør Rødås kommentert brevet fra Meling, Meling har kommentert svaret fra Rødås. De siste kommentarene kommer fra politiet etter statsråd på fredag.

Uansett utfall i lagmannsretten er det ventet at saken vil havne i Høyesterett. Fortsatt er det realistisk at den kan bli behandlet her før påske.