• Vi får som oftest medhold av domstolene. Det viser at isolasjonsbegjæringene våre er riktige, sier politiinspektør Gunnar Fløysvik.

Lederen for retts— og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt avviser at politiet for ofte ber om varetektsfengsling med full isolasjon.

— Det er uriktig. Uansett er det slik at det er domstolens ansvar å avgjøre om vilkårene for isolasjon er til stede, sier Fløysvik.

Politiinspektøren bekrefter at det er vanlig å be om isolasjon i alvorlige narkotikasaker.

— I slike saker er det ofte flere involverte, som vi må forhindre at siktede kommer i kontakt med, sier Fløysvik.

Gjennomgang av telefonbruk står ofte sentralt i etterforskningen av grove narkotikaforbrytelser.

— I nesten alle saker av denne typen innhenter vi dokumentasjon fra telefonselskaper for å se hvem siktede har hatt kontakt med. Gjennomgangen av dette materialet er tidkrevende, sier Fløysvik.

Ifølge sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett er det ikke en god nok begrunnelse for isolasjon, at det kan dukke opp navn på personer politiet vil avhøre når de gjennomgår utskrifter av telefonbruk.

— En hypotetisk mulighet er ikke nok. Det skal være en reell og konkret fare for bevisforspillelse. Isolasjon må begrunnes i en nærliggende fare for at den fengslede vil forspille bevis hvis han ikke holdes isolert. Hvor detaljert en slik begrunnelse må være blir en skjønnsmessig vurdering dommeren må gjøre i hver enkelt sak, sier Tenold.