I dag forlenget Gulating lagmannsrett fengslingen av ham — til 24. desember.

Han blir også underlagt brev- og besøksforbud.

Like før helgen ble mannen i 40-årene, som skal ha vært Veronicas kjæreste og sist så henne i live i oktober, varetektsfengslet av Sogn tingrett.

Det er uklart for politiet hvorfor han forklarer seg uriktig

Fra politiets anførsler i Gulating-kjennelsen

Politiet mener mannen forklarte seg bevisst falskt under et vitneavhør i Veronica-saken sist uke.

Krevde fire uker

Politiet har så langt lagt fullstendig lokk på hva den angivelig falske forklaringen dreier seg om.

STILTE OPP: Den nå siktede mannen i 40-årene lot seg intervjue anonymt av Sogn Avis tidligere denne måneden. Da fortalte han blant annet at han angret på at han kjørte 22-åringen hjem dagen hun forsvant. ARKIVFOTO: Håvard Nesbø

Samtidig er det blitt poengtert at kjæresten ikke er anklaget for å ha noe med 22-åringens forsvinning eller dødsfall å gjøre.

Mannen har fortsatt status som vitne i Veronica-saken.

I Sogn tingrett torsdag krevde politiet fengsling i fire uker for de påståtte avhørsløgnene og to narkotikaforhold.

I en kjennelse dagen etter ga retten samtykke til kun ti dagers fengsling.

Politiet anket fengslingsavgjørelsen mandag. Onsdag ettermiddag kom avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett. De går med på å forlenge fengslingen til fire uker.

I avgjørelsen kommer det frem at politiet mener siktede har «forklart seg uriktig om sine og avdødes bevegelser» — i tidsrommet like før Veronicas forsvinning.

Angret

Den som sist så 22 år gamle Stegegjerdet med sikkerhet, var nettopp kjæresten - om formiddagen lørdag 25. oktober. Kjæresten skal da ha kjørt Veronica hjem.

Det eneste han nå fengsles for, er mindre narkotikaforhold

Trygve Staff, forsvarer for mannen i 40-årene

Anklagene om falsk forklaring knytter seg til det kjæresten har sagt om hans og Veronicas gjøremål i tidsrommet 24. til 25. oktober.

I et intervju med Sogn Avis samme dag som Stegegjerdet ble funnet død, uttalte han blant annet at han angret på at han kjørte 22-åringen hjem denne dagen. Han sa også at han var sammen med Veronica fra fredag til lørdag.

— Det hele er bare grusomt. Jeg har gått rundt og vært konstant kvalm. Følelsen av å være helt hjelpeløs, det har vært knalltøft. Jeg har ikke maktet å holde fokus på det dagligdagse. Jeg har hele tiden tenkt på hva som kan ha skjedd og hvor hun er, sa mannen i intervjuet.

Elleve dager senere ble han altså siktet og pågrepet under et vitneavhør i Veronica-saken, fordi politiet mente han forklarte seg uriktig med vilje.

I kjennelsen fra lagmannsretten kommer det frem at mannens forklaring ikke stemmer med de trafikkdata som politiet har innhentet. Trafikkdata kan for eksempel være elektroniske spor fra mobiltelefoner.

— Han har fastholdt sine forklaringer om egne og avdødes bevegelser i tidsrommet 24. oktober-25. oktober, helt til han ble konfrontert med trafikkdataene, påpeker politiet overfor lagmannsretten.

Og videre:

— Politiet er inne i en omfattende etterforskning knyttet til å skaffe oversikt over det nærmere hendelsesforløpet og hva som har skjedd med avdøde. Siktede som er et sentralt vitne har forklart seg uriktig om et viktig tidspunkt i hendelsesforløpet. Det er uklart for politiet hvorfor han forklarer seg uriktig.

Staff: - Fengsles kun for narkotika

Lagmannsretten går som sagt med på å forlenge fengslingen av den siktede mannen.

Siktede som er et sentralt vitne har forklart seg uriktig om et viktig tidspunkt i hendelsesforløpet

Politiet

Men risikoen for at han skal ødelegge bevis, knyttes av retten ikke til den angivelig falske forklaringen. Faren for bevisforspillelse gjelder ifølge retten narkotikaforholdene som er en del av siktelsen mot mannen.

Når det gjelder den påstått falske forklaringen, påpeker lagmannretten at mannen «ikke er siktet for å ha med den avdødes forsvinning eller død å gjøre».

— Vurderingen av bevisforspillelsesfare ville nødvendigvis måtte vært en annen dersom siktede var siktet i forsvinnings- og den mistenkelige dødsfallsaken, og dersom han med skjellig grunn også kunne mistenkes for dette, fordi hans uriktige forklaring står sentralt i «Veronica- saken», skriver de tre dommerne i lagmannsretten i en enstemmig kjennelse.

Mannens forsvarer Trygve Staff sier han tar kjennelsen til etterretning.

— Lagmannsretten sier rett ut at anklagen for falsk forklaring ikke gir grunnlag for fengsling i seg selv, i motsetning til hva Sogn tingrett mente. Det eneste han nå fengsles for, er mindre narkotikaforhold som i det vesentlige er erkjent av min klient. Hadde dette kun vært en siktelse om falsk forklaring, ville han blitt løslatt, sier Staff til BT onsdag ettermiddag.

BT har så langt onsdag ikke fått kontakt med ansvarlig jurist for saken.

— Jeg registrerer at retten har gitt oss medhold. Det oppfatter vi som viktig, sier regionlensmann Arne Johannessen.

Han var tilbake i jobben som lensmann i Sogndal og Leikanger mandag denne uken.

— Etterforskningen går videre, fortsatt med bistand fra vårt eget politidistrikt og Kripos. Det betyr at dette er en sak vi fortsatt vil ha sterk fokus på, og at det er mye arbeid som gjenstår, sier Johannessen.

- Er det aktuelt for dere å utvide siktelsen i saken?

— Det har jeg absolutt ingen kommentar til. Jeg kan bare si at vi jobber videre med saken.

- Hvilke bevegelser er det dere mener denne mannen lyger om?

— Ingen kommentar.

Skjønner oppfattes dramatisk

Tirsdag sa Johannessen til BT at han skjønner saken reiser mange spørsmål, og at det utad oppfattes dramatisk med arrestasjon og fengsling i tilknytning til en sak om et mistenkelig dødsfall.

— Jeg skjønner at det sikkert er mange spørsmål og mye spenning knyttet til saken slik den fremstår. Men generelt vil jeg si at det ikke er uvanlig at man under etterforskningen av én sak, der mange miljø blir kartlagt, kommer over andre ting som kan føre til nye straffesaker. Det skjer stadig vekk at en etterforskning får nye retninger, sa Johannessen.

FUNNET DØD: Veronica Heggheim Stegegjerdets (22) dødsfall etterforskes som mistenkelig. Kvinnen forsvant i Sogndal i slutten av oktober, og ble funnet død i Barsnesfjorden den 14. november.
Politiet/privat