— Hendelsen i dag er et tegn på dårlig sjømannskap, sier Antun.

Loven gir ingen begrensninger for hvor fort du kan kjøre ute i Byfjorden. Fartsbegrensningene er kun nært land, samt i områdene Damsgårdssundet, Vågen og ved Bergen Sentrum.

— Men i sjøveisreglene har vi et begrep som heter «sikker fart». Det er en del momenter som man skal ta hensyn til for fastsettelse av sikker fart, blant annet trafikktetthet, påpeker Gisle Antun.

Sjøveisreglene sier; «Ethvert fartøy skal alltid gå med en sikker fart, slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt, og kan stoppe til en distanse som fastsatt til de rådende omstendigheter og forhold».

— At man mister styringen, er slikt som kan skje. Når man skal ha en så høy hastighet som 60 knop, bør man derfor holde seg i områder med lite trafikk, og ikke i Byfjorden rett ved badende. Det har med sunn fornuft å gjøre, fremholder Antun.

Politiet er overgitt over at ingen tok kontakt om hendelsen, men ringte pressen.

— Dersom vi hadde blitt kontaktet med en gang, hadde vi sannsynligvis fått tak i vedkommende båtfører. Vi lå i Byfjorden store deler av dagen, sier Gisle Antun.