Sammenmed flere andre skal kvinnen i 50-årene ha holdt i tau for å hjelpe til med åstabilisere et tre. I forbindelse med trefellingen skal hun kan falt ned en skrentpå 5-8 meter. Det er uklart om hun har snublet eller blitt trukket med avtauene.

Slikser politiet i Bergen vest på den tragiske ulykken onsdag kveld, der en kvinnei 50-årene omkom. Dødsulykken skjedde i Nils Langhelles vei like før klokken 22onsdag.

-Det fremstår som en tragisk ulykke, sier Rune Mjelde ved politiet i Bergenvest.

Sålangt politiet har fått forklart, var den omkomne kvinnen delvis involvert itrefellingen som hennes nærmeste familie drev med.Deter opprettet en såkalt undersøkelsessak.

-Vi mener å ha noenlunde kontroll på forløpet, og det er ikke en arbeidsulykkemed profesjonelle aktører. Det ville krevd en annen form for etterforskning,sier Mjelde.