• Vi har gjort mer med denne saken enn med andre drukningssaker, sier konstituert politimester i Hammerfest, Morten Daae.

Han forklarer at politiet på et tidspunkt mistenkte ene dørvakten for å ha overlatt en person i hjelpeløs tilstand.

— Ut ifra en vurdering av hvordan de forklarte seg og hvordan de oppfattet situasjonen, frafalt vi saken, sier Daae.

Han forteller at dørvaktene har forklart at mannen forlot utestedet selv.

  • De oppfattet ham som i stand til å ivareta seg selv. Det er en subjektiv vurdering som det er vanskelig å overprøve i ettertid.
  • Hvorfor ledet de ham ut bakveien istedenfor til hoveddøren der arbeidskollegaen sto og ventet for å ta seg av ham?
  • Man kan gjerne si at de skulle handlet annerledes, men vi vurderte det dit hen at det ikke var mulig å straffeforfølge dem. Bakveien var enkleste veien ut i et overfylt lokale.

Politimesteren sier han ikke kan svare på hvorfor mannskapet på skipet som lå til havn ikke ble avhørt.

Privatetterforskerne Olav Thune og Finn Abrahamsen har begge sett på saken.

Thune konkluderte med at det må ha vært en ulykke, men er kritisk til utestedets handlemåte. Abrahamsen mener politiet burde ha anvendt foretaksstraff mot utestedet.

  • Både Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten har sett på saken uten å finne noe galt, sier Daae.
  • Tror du familien vil komme noen vei med et sivilt søksmål?
  • Jeg tror de skal jobbe en del med det. Denne saken har vært vurdert av både Spesialenheten og Riksadvokaten.
  • Hvilket råd vil du gi familien?

— Jeg forstår fortvilelsen og at familien søker svar. Det vil de fleste gjøre som mister et barn under slike omstendigheter. Men det er ikke flere steiner å snu. Vi kommer ikke nærmere.

Det aktuelle hotellet ble kjøpt av Olav Thon i 2007, og utestedet Hans Høyhet nedlagt rundt nyttår. Tidligere hotelleier Hans Josefsen ønsker ikke å kommentere et eventuelt søksmål.