I oktober, etter lengre tids spaning, slo politiet til mot en stor aktør i rengjøringsbransjen i Bergen.

Totalt ble 12–13 personer arrestert, og to personer ble siktet for grov menneskehandel.

Den antatte bakmannen, en mann i 50-årene fra Sri Lanka, skal ha tjent milllioner på lave lønninger og utnyttelse av arbeidskraft.

Utvidet siktelse

En av de angivelig utnyttede arbeiderne er en mann i 20-årene.

KONTANTER: Etter at politiet aksjonerte, fant de rundt 130.000 kroner i kontanter i den antatte bakmannens bolig. Pengene var lagt i konvolutter i en safe. I tillegg er det beslaglagt cirka 26.000 kroner i cash på hans kontoradresse.
POLITIET

Slik BT tidligere har skrevet, skal den unge mannen ha vasket opptil 80 timer i uken — for en timelønn tilsvarende cirka én krone i timen.Fredag ba politiet om forlenget varetekt for den antatte bakmannen - og fikk medhold.

Mannen i 50-årene ble varetektsfengslet for fire nye uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.

Politiadvokat Rudolf Christoffersen sier siktelsen mot mannen ble utvidet denne uken.

— Vi har nå siktet ham for grovt trygdebedrageri og hvitvasking av et meget betydelig beløp. Dette kommer i tillegg til den innledende siktelsen for grov menneskehandel, sier Christoffersen.

Bakgrunnen er denne:

  • Politiet mener mannen i flere år har jobbet mer enn fulltid, samtidig som han har vært sykmeldt og gått på arbeidsavklaringspenger fra Nav. Siktelsen gjelder trygdebedrageri av over én million kroner.
  • Samtidig mener politiet at mannen har en «tilsynelatende utstrakt bruk av fiktive lønns— og arbeidskontrakter».
  • Det gjelder dels personer som ikke aner at de står oppført som arbeidstakere hos siktede, sier Christoffersen.

- Aner ikke

— Men noen har også erkjent at de har latt seg bruke av mannen til å hvitvaske penger. De har for eksempel fått utbetalt lønn for 100 prosent jobbing, mens de egentlig bare har jobbet 50 prosent. Så har de gitt siktede tilbake alt eller nesten alt av det de har fått for mye, sier Christoffersen.

«LETTERE»: - Ved å ha mange registrerte arbeidere som tilsynelatende tjener greit med hvite penger, kan det ha vært lettere for ham å forsvare inntektene sine, sier olitiadvokat Rudolf Christoffersen (til v.).
ØRJAN TORHEIM

Politiet mener til nå å ha avdekket hvitvasking av cirka 500.000 kroner. — Hva mener dere er poenget med dette?

— Siktede har fakturert kunder for store beløp, samtidig som vi mener han har utnyttet asylsøkere til å jobbe svart og grovt underbetalt. Ved å ha mange registrerte arbeidere som tilsynelatende tjener greit med hvite penger, kan det ha vært lettere for ham å forsvare inntektene sine.

Politiet mener også å ha avdekket at personer i innvandrermijøet kan ha blitt lovet motytelser ved å hjelpe til med hvitvaskingen - blant annet ved å få «blåst opp» inntekten sin for å kunne garantere for familiegjenforening.

— Politiet mistenker derfor også siktede for å medvirke til ulovlig innvandring. Eller sagt på en annen måte: At han kan ha bidratt til at personer får visum på falske premisser.

I tillegg mener politiet at de fiktive lønnsutbetalingene kan ha blitt brukt for å redusere det skattbare overskuddet i selskapet.

Forsvarer: - Har alt de trenger

Den siktede mannens forsvarer, advokat Jan Bakke, vil ikke si om klienten erkjenner skyld for de nye punktene i siktelsen.

Han nekter skyld for siktelsen om menneskehandel.— Han har forklart seg om en del av de nye forholdene i avhør, det er alt jeg vil si. Noe av det faktiske er erkjent, men spørsmålet er om han skjønte at det var galt den gangen han gjorde det, sier Bakke.

Forsvareren ba fredag om at klienten skulle løslates, uten å bli hørt.

— I praksis er det ikke mulighet til eller fare for bevisforspillelse i saken. Politiet har alt de trenger, mener Bakke.

Ifølge politiadvokat Christoffersen har siktede delvis erkjent straffskyld for hvitvasking.

— Han har opplyst at det var disse pengene han brukte til å betale asylsøkere som jobbet svart for ham, sier han.

- Han har altså brukt hvitvaskede penger til å betale for svart arbeid?

— Ja. Det er en ganske kynisk og komplisert fremgangsmåte. Dette er midt i kjernen av det vi ønsker å prioritere høyt fremover, nemlig arbeidsmarkedskriminalitet. Slik kriminalitet har i seg elementer av både menneskehandel, sosial dumping, hvitvasking og trygdebedrageri, sier Christoffersen.

Mannen i 50-årene ble fredag varetektsfengslet i fire nye uker, med brev- og besøksforbud i hele perioden.

KOFFERT: Politiadvokat Rudolf Christoffersen er ansvarlig jurist på saken. Han stilte i retten fredag med en koffert med ringpermer.
ØRJAN TORHEIM