Mannen, som er i begynnelsen av 50-årene, ble pågrepet i går, etter at han skal ha oppført seg svært skremmende og truet ansatte hos KIF (Kriminalomsorg i frihet) i Bergen. Det er nettopp de ansatte hos KIF som skal ha tilsyn med drapsmannen, og tilrettelegge livet hans etter løslatelsen.

Skjøt politimann

I 1990 drepte mannen en uniformert politimann i Stavanger. Mannen tilkalte selv politiet til huset sitt, og sto klar med hagle og skjøt den første politimannen som kom.

Mannen ble dømt til 18 års fengsel. Han har sonet på Ila, og i mars ble han løslatt etter 12 års soning. Løslatelsen er en prøveløslatelse etter soning av to tredjedeler av straffen, slik svært mange straffedømte får.

Etter løslatelsen har mannen bosatt seg i Bergen, og det er derfor KIF i Bergen som har ansvaret for ham.

Etter truslene mot de ansatte ble mannen fremstilt for fengsling klokken 12.30 i Bergen tingrett. Forhørsretten konkluderte med at mannen skal holdes i politiets varetekt de neste fire ukene.