I dag dekkes Norge av 27 politidistrikter. Noen små og noen veldig store. Nå kan det bli færre.

Politidirektør Ingelin Killengreen er ikke fornøyd med hvordan politiet er rustet til å håndtere de nye kriminalitetsutfordringene, skriver Aftenposten.

Østeuropeiske vinningskriminelle kjører inn i Norge, rundstjeler hus og villaer i flere distrikter og kjører ute av landet igjen med bilen full av tyvegods før politiet i det hele tatt har fått inn anmeldelsene.

Når vi får så mye penger, må vi vise at vi skaper mer trygghet enn før.

Ingelin Killengreen

Organiserte kriminelle fra hele Europa utfører alt fra menneskesmugling til omfattende innførsel og salg av narkotika til Norge, og opererer på tvers av landegrensene.

— Her må vi tenke nytt. Det blir helt avgjørende for å løse disse formene for kriminalitet, sier Ingelin Killengreen til Aftenposten .

- Hva kan gjøres med politiorganisasjonen for å møte problemene med østeuropeiske omreisende kriminelle og organisert kriminalitet?

— Det er et tankekors at vi har såpass mange som 27 distrikter, der noen er veldig små. Det blir helt nødvendig å tenke regionalt.

Og i fremtiden: Skal vi ha så mange distrikter og skal vi ha så mange små politidistrikter som vi har i dag? Nye utfordringer krever spesialkompetanse. Det kan du ikke bygge i de små distriktene. Derfor tror jeg tiden når er inne til å bestemme at vi enten må redusere distriktene eller gjennomføre mer regionaliserte løsninger hvor man tvinges til å ha regionkompetanse på et høyt nivå. Skal vi få dette til, må vi tenke nytt.

Politidirektør Ingelin Killengreen vil ha færre politidistrikter for å bekjempe organisert kriminalitet.
Solum, Stian Lysberg