Politidirektør Ingelin Killengreen liker ikke den lave oppklaringsprosenten.

– Dette kan vi ikke leve med i lengden. Konflikten mellom staten og de politiansatte er nok en viktig årsak til at færre saker blir oppklart. Det har vært problemer med å få polititjenestemenn til å jobbe ut over det de er pålagt, sier Killengreen.

Hun vedgår at tilliten til politiet kan bli svekket.

– Det tar lang tid å bygge opp tillit, men det er veldig lett å rive den ned igjen.

Killengreen mener vinningskriminalitet må prioriteres.

– Men det må være opp til hvert enkelt politidistrikt å avgjøre hvordan de vil bruke sine midler. Vi ser også kraftig fall oppklaringen av narkotikasaker og trafikkinnsatsen er også redusert. Prioriteringen her er vanskelig, sier politidirektøren.