— Vi kunne valgt å tie utspillet i hjel, men disse utsagnene ligger langt utenfor rammene for en verdig valgkamp. Rasmussen stempler alle som har et ikke-vestlig utseende, og i særdeleshet alle muslimer, som kriminelle personer, sier SVs toppkandidat, Oddny Miljeteig.

Det har tidligere vist seg å være svært vanskelig å få noen dømt etter den såkalte rasismeparagrafen, men SV-toppen synes like fullt politiet bør gripe fatt i saken.

Miljeteig mener Rasmussens uttalelser er en åpenbar overtredelse av straffelovens paragraf 135 A.

— Vi har konsultert juridisk rådgivere som mener det er grunnlag for anmeldelse, sier Miljeteig. Hun er opprørt over Rasmussens uttalelser, og mener den er ledd i Fremskrittspartiets valgkampstrategi.

— Jeg er overbevist om at partiledelsen med Hagen i spissen kaldt og kynisk lar en del av fotfolket ute i kommunene gjøre den skitne delen av jobben, slik Rasmussen her gjør, sier Miljeteig.

AUF-politiker Pål Thorsen mener politianmeldelse er nødvendig, både som en markering og for å få testet ut hvor grensen for innvandringsfiendtlige utsagn går.