EIRIK DAMSGAARD

Paret ble før påske intervjuet om betegnelsen «Negerlandsbyen», og stilte seg kritiske til at en hytteklynge på Kvamskogen blir omtalt med et gammelt rasebegrep.

Poststemplet i Bergen – Jeg ble litt sjokkert over å få dette brevet. Jeg skjønner ikke at noen kan skrive noe slikt etter det jeg snakket om. Jeg mente bare at «neger» var et gammelt begrep som ikke lenger er i bruk i det internasjonale samfunnet, sier Babatunde.

To andre brev har også et klart rasistisk innhold, og var ubehagelig lesning for det norsk-ghanesiske paret. Brevene er poststemplet i Bergen.

Ingen av avsenderne har ikke våget å sette navnet sitt under skribleriene.

– Har misforstått – Jeg oppfatter brevet som en trussel mot familien. Det skal ikke forbigås i stillhet, det er rett å politianmelde dette, sier han.

Babatunde tror avsenderne i tillegg har misforstått hva de ble intervjuet om. I intervjuet med BT ville han etterlyse en refleksjon over navn og ordbruk, og sette i gang en debatt om skjult rasisme i språket.