Gulating lagmannsrett bekrefter dommen fra Bergen tingrett, hvor politimannen fikk betinget straff. Det vil si at dersom 48-åringen ikke gjør noe straffbart de neste to årene, så får ikke saken videre følger.

At mannen, som har hatt flere sentrale stillinger i Hordaland politidistrikt, er dømt for å ha misbrukt stillingen sin som politimann, skal så langt ikke fått tjenestemessige følger.

— Dette skjedde før min tid. Jeg kjenner derfor ikke til den konkrete saken. Generelt kan jeg si at praksis er at ansettelsesrådet behandler saken først etter at rettskraftig dom foreligger. I enkeltsaker kan politimesteren treffe hastebeslutning, sier politimester Vidar Refvik til BT.

Kan få følger

Et slikt vedtak skal ikke være fattet i denne saken. Uansett vil en dom kunne påvirke politimannen sine muligheter til å gjøre videre karriere i politiet.

Det var i desember i 2000 at politimannen tok telefonen som nå har ført til dom.

Mannen var på patrulje, da han ville sjekke en bil som han mente sto feilparkert i forhold til soneparkeringen i sentrum. Mannen kalte opp sambandssentralen for å få informasjon om bilens eier. Det førte politimannen til Bilhuset Kråkenes, samme sted som politiet leier mange av sine sivile politibiler.

Politimannen hadde i jobbsammenheng flere ganger ringt bilforretningen for å få opplysninger om leiebiler. Derfor var det ingen i forretningen som reagerte da han ringte og ba om informasjon om eksen sin leiebil.

Hadde skjult motiv

Retten mener det ikke er tvil om at mannen misbrukte stillingen som politi til å skaffe seg informasjon om sin tidligere samboer.

Retten synes der er forunderlig at politimannen skulle vie bilen så mye oppmerksomhet, og at den nærmest burde være uinteressant i forhold til de mange oppgaver politiet har. Retten ser ikke annen forklaring enn at politimannen fattet interesse fordi det var eks-damens bil.

Det hører med til historien at det var og er isfront mellom de to etter samlivsbruddet. Under rettssaken beskyldte kvinnen eksen for å ha spane på henne, mens han hevder hun ringte ham på natten. Noe han syntes var plagsomt.