Etter å ha tømt åtte hytter, fire naust og klippet dyre påhengsmotorer av totalt 69 båter ble de tre polakkene pågrepet.

Det var i juni, slutten av august og i september 2009 de slo til og gjemte tjuvgodset i depoter langs kysten i påvente av uttransportering.

Hver gang jobbet de effektivt i ett område før de raskt dro videre, og så rett hjem med byttet, skriver aftenposten.no

— Dømt som gruppe

I mars i fjor ble en 36-åring dømt til fengsel i fire år og seks måneder for som medlem i en organisert kriminell gruppe å ha reist til fra Polen til Norge i den hensikt å begå alvorlig vinningskriminalitet.

De to bilene trekløveret benyttet under tjuvraidene ble derfor også inndratt til fordel for Statskassen.

Motorene var opp til 100 HK, og hyttene tømte de for innbo.

På forhånd hadde de rekognosert, merket av båthavner og plottet inn depot for tjuvgodset ved hjelp av GPS-navigasjon.

- Nedsatt straff

Da saken i fjor høst var oppe i Gulating lagmannsrett, senket den straffen til fengsel i fire år og to måneder måneder fordi retten mente at de tre ikke kunne dømmes for å ha vært medlemmer av en organisert gruppe.

Derfor fikk de også tilbake de to bilene de hadde brukt på raidene sine.

Retten ga et ytterligere avslag i straffen fordi 36-åringen hadde tilstått de tre turene, og kom til at fengsel i tre år og åtte måneder fikk være straff nok.

- Anket videre

Selv om 36-åringen i 2007 fikk en dom i Sverige for å ha stjålet utenbordsmotorer for 330.000 svenske kroner, ga dette advokat Øystein Storrvik blod på tann, og han anket videre til Høyesterett i håp om ytterligere avslag i straffen.

Høyesterett sier at hytteinnbrudd og grov vinningskriminalitet er en krenkelse av privatsfæren, og et stort problem som må dømmes strengt.

Men selv om landets høyeste domstol kom til at de tre opptrådte både profesjonelt og var godt organisert, kommer de som lagmannsretten til at dette slett ikke var noen organisert gruppe selv om de tre ganger på fire måneder reiste ens ærend fra Polen til Veslandet for å raide båthavner.

Derfor forkastet Høyesterett anken tidligere denne uken, og polakken, som alt har sittet 590 dager i varetekt, vet nå at tre år og åtte måneder er straffen før han kan sette seg inn i bilen sin og kjøre østover igjen.