På en campus 80 kilometer sør for Krakow kurses nå 10 kvinner i alderen 25-30 år i norsk og den norske barnehagehverdagen. De gjør seg klar til å jobbe i barnehager i Bergen og andre steder i landet. Fire av dem har spesielt ønsket seg til Bergen fordi de har venner og familie her.

Pilotprosjekt

— Dette er et pilotprosjekt som vi er veldig spente på. Vi har hatt grundige intervjuer med de personene som er plukket ut. De fleste har tilsvarende mastergrader i pedagogikk og er svært motiverte for jobben. De gleder seg til å komme til Norge og lære norsk, sier regiondirektør Hilde Lekven i Adecco Norge.

1. september startet de det første kurset i Polen. Tidligere har Adecco hatt norskkurs for folk som vil jobbe innenfor industri og bygg. Også polske sykepleiere er kurset og har begynt å jobbe i Norge gjennom Adecco.

Les: Vil ha eldre inn i barnehagene

Karius og Baktus

  • Her lærer pedagogene blant annet om Mummitrollet, Karius og Baktus og Kardemommeby. De leser norske billedbøker, lærer seg norske brettspill og barnesanger som synges i norske barnehager.
  • De lærer også om de ulike årstidene, den norske friluftskulturen, etikk i norske barnehager, jul og andre høytider.
  • Undervisningen er intensiv: 8 undervisningstimer om dagen og egenstudier i helgene.

— Akkurat nå øver de på norske julesanger, sier Lekven.

Elevene har eksamen hver uke og evaluering enn gang i uken. Noen av elevene er nyutdannede pedagoger, andre har erfaring fra polske barnehager.

Fast jobb

Allerede nå har syv av de ti fått fast jobb i en norsk barnehage. De blir fast ansatt av Adecco, som også skaffer bolig til de som ønsker det.

Alle vil bli godkjent for norske førskolelærere og må fremlegge politiattest før de starter i jobben.

Bergen kommune er en av de fast oppdragsgiverne til Adecco. I tillegg leverer de personale til flere private barnehagekjeder.

— Vi håper Bergen kommune blir blant dem som vil ta imot tilbud om pedagoger, sier Lekven.

Barnehagebyråd Tomas Moltu er åpen for at barnehager i Bergen kommune kan bli blant dem som vil ta imot polske førskolelærere.

— Det viktigste for oss er at de som skal jobbe i våre barnehager er kompetente, kan norsk og har god omsorgsevne. Vi spør ikke om nasjonalitet, sier Moltu.

— Tror du foreldre i Bergen er skeptiske når de bare har lært norsk noen måneder?

— Jeg kan ikke vurdere hva de lærer på denne tiden. Men jeg tror foreldre vil gjøre noen av de samme vurderingene som vi gjør om at de må snakke norsk, er kompetente og har god omsorgsevne. Det er det som teller, sier Moltu.

Åtte kull neste år

Den første måneden de polske kvinnene kommer til Norge skal de jobbe som assistenter. Fra den 1. januar vil de jobbe som førskolelærere, mange av også som avdelingsledere.

— Vi er veldig stolt av dette opplegget og håper vi kan bidra til den mangelen det nå er på kvalifisert personale i norske barnehager. Den måneden de jobber som assistenter vil bli intensiv norskopplæring for mange, sier Lekven.

Dette skal være det første norske prosjektet som rekrutterer polakker til å bli førskolelærere. Hvis alt fungerer bra, starter Adecco opp igjen med en ny gruppe som kurses etter jul.

— Vi har planlagt minst åtte kull i året, sier Lekven.

— Tror du at en del norske foreldre er skeptiske til polske pedagoger?

— Jeg skjønner at noen kan lure på norskkunnskapene, men vi kan forsikre om at de er veldig gode. Dessuten er dette høyt utdannede pedagoger som er topp motiverte for jobben, sier Lekven.

Utdanninsforbundet skeptisk

— Språket er nøkkelen i en barnehage. Og man lærer ikke norsk på tre måneder, sier Nina Beate Jensen i Utdanningsforbundet Hordaland.

Hun er skeptiske til at polske pedagoger skal inn i norske barnehager.

— Læring av språk er helt sentralt i barnehagen, og bevisst bruk av språk er nøkkelen til godt pedagogisk arbeid. Det kan sikkert fungere med utenlandske pedagoger, men uten godt språk blir det ikke optimalt, selv om de har en god pedagogisk bakgrunn. Jeg synes ikke det høres tilstrekkelig ut med tre måneders norskkurs, sier Jensen, som er leder for seksjon barnehager i Utdanningsforbundet i Hordaland.

I Oslo-området har det lenge vært danske og svenske førskolelærere. Stavanger kommune har søkt etter førskolelærere i Sverige for ikke lenge siden.

Desperat situasjon

— Dette viser at situasjonen er desperat i mangel på førskolelærere. Og bemanningsselskapet gjør selvfølgelig dette fordi det er god butikk.

Utdanningsforbundet mener at det blir gjort altfor lite i Norge for å få norske førskolelærere tilbake i barnehagene.

— Det finnes over 20.000 med denne utdannelsen som ikke lenger jobber i barnehager på grunn av arbeids- og lønnsvilkårene. Jeg synes at vi heller skulle bruke penger på å endre det, i stedet for å betale bemanningsbyråene dyrt for å hente inn folk fra Polen, sier Jensen.

Hva synes du om at polske kvinner skal jobbe i norske barnehager? Kommentér her!

ADECCO
ADECCO
PENSUM: Karius og Baktus