Formannen i fagforeningen, Roger Pilskog, forteller til Bergens Tidende at det i romjulen kom svar på kravet fra advokat Frode Skogvold på vegne av Børrestad og Exact ANS.

— I brevet avvises lønnskravet med den begrunnelse at de 13 polakkene er selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetak, forteller Pilskog.

  • I brevet antyder Skogvold at det kan bli spørsmål om å fremme sak for EU-domstolen for å slå fast at de er selvstendige næringsdrivende i enkeltmannsforetak. Vår oppfatning er at polakkene var arbeidstakere, sier han.

Vurderer rettssak

— Vi sender saken over til Fellesforbundet sentralt for å få vurdert om det skal reises rettssak for å få avgjort om de var ansatt hos Børrestad og Exact ANS eller om de var selvstendig næringsdrivende, forteller Pilskog.

Han forteller at Unionen fortsatt arbeider med å få jobber til polakkene i bergensområdet.

— Firmaet Djønne Modul har ansatt to av polakkene i ordinær ansettelse på samme vilkår som norske arbeidstakere. Den eneste forskjellen er at firmaet krever at polakkene lærer seg norsk. Det er et helt legitimt krav, sier Pilskog.

  • En murer har antydet at han kan tenke seg å ansette en eller flere av de tre polske murerne. Også i dette tilfellet vil de bli ansatt på ordinære vilkår, men også de må lære seg norsk.

Ingen tilbake til Bergen

— BMV har hatt tre av polakkene til jobbintervju, men det er i øyeblikket ikke klart om det blir ansettelse. Ellers prøver vi å finne faste jobber til de andre polakkene, sier Pilskog.

De 13 polakkene sa til Bergens Tidende før der dro til hjemlandet før jul at de ønsket seg tilbake til Bergen fordi de har likt seg godt her, men da under forutsetning av at de får seg jobber på ordinære vilkår. Til nå er ingen av dem kommet tilbake til Bergen.

PÅ JOBBLETING:Leder RogerPilskog iUnionenFagforening sierde fortsattarbeider for åfinne jobber tilpolakkenei bergensområdet.ARKIVFOTO:ØRJAN DEISZ
Helge Sunde