Syv messer, spredt ut over hele søndagen. Såpass måtte til for å ta imot alle katolikkene som ville til messe i St. Paul menighet i går.

Presset på St. Paul er nå så stort at menigheten ser seg om etter ny kirketomt, for å bygge ny kirke.

— Om søndagen er kirken så full at folk står ute på trappen, sier sokneprest Alois Brodersen.

For de siste fire årene har antallet katolikker i Bergen eksplodert med femti prosent; fra knappe 5000 til 7300 registrerte i dag. I tillegg kommer mørketallene; alle dem som av en eller annen grunn ikke er registrerte.

— Plassmangelen er stor, snart har vi ikke plass til flere messer. Vi lurer på hva vi skal gjøre, sier Brodersen.

Polske menn øker mest

Ingen gruppe øker mer enn polske menn. I år er har disse for første gang «gått forbi» chilenerne og blitt menighetens største gruppe, forteller Brodersen.

— Da jeg kom hit for fire år siden, var det 200 registrerte polske katolikker. I fjor var rundt 750 registrert, men det reelle tallet er nok dobbelt så høyt. Til polske gudstjenester er kirken stappfull, sier Brodersen.

Hver eneste uke kommer en bunke med skjemaer fra polakker. De som trives, slår seg gjerne ned og henter familien hit, sier soknepresten.

Omreisende prest

Han er lettet over at han endelig har fått ansatt en polsk prest, som siden november drevet omreisende messevirksomhet på syv steder i Sogn og Fjordane, for de rundt tusen katolikkene som bor der. Denne helgen holder presten fire katolske messer i Sogn og Fjordane.

— De siste tre årene har vi økt denne virksomheten sterkt. Men vi har jo bare én prest som kan polsk, og han trengs mer her i Bergen. Det kunne vært behov for flere polsktalende prester, men de vokser ikke på trær, sier Brodersen.

Sliter på budsjettet

Med flere på lønningslisten, mer administrasjon og større slitasje på kirken, er menighetens budsjett i ferd med å sprekke.

— Likevel har vi behov for stadig mer hjelp. Men det er ikke så lett å skaffe plass i budsjettene.

Et annet problem er at vi jobber hardt for å få folk til å registrere seg som medlemmer. I Norge får trossamfunn 440 kroner i årlig støtte per medlem, men kun for dem med personnummer. Vi regner med at rundt 1000 mennesker kommer til messe, uten at vi får støtte for dem. Men alle som arbeider legalt i Norge betaler skatt, og dermed også kirkeskatt. Da synes vi det ville vært rimelig om kirken fikk noe tilbake, sier Brodersen.

Den katolske kirken i Bergen går altså glipp av mange hundre tusen kroner i statsstøtte. Eksplosjonen i medlemmer gjør også at flere og flere kommer til kirken med problemer med arbeidsforhold og juss.

— I den grad problemer blir brakt til oss, prøver vi å hjelpe. Vi er i ferd med å komme i gang med dette arbeidet nå, forteller soknepresten.

Larsen, Bjørn Erik