Bergenseren oppga i retten at han lever av å spille poker på Internett, og at han har en formue på 400 000 kroner.

Han innrømmet også at han i desember 2004 smuglet med seg 660 narkotiske tabletter fra Thailand til Norge.

I formildende retning legger retten vekt på at han har avgitt en uforbeholden tilståelse, og deler av straffen ble derfor gjort betinget.

31-åringen ble dømt til fengsel i fem måneder, hvorav tre måneder ble gjort betinget.