— I avhør har ha for så vidt også innrømmet å ha skjønt at dette ikke var lovlig, sier politiinspektør Rune Malt.

Ifølge Malt vurderer politiet å inndra pengene som 30-åringen hadde på seg da politiet slo til grytidlig lørdag morgen. Det dreier seg om i overkant av 40.000 kroner. I tillegg er det aktuelt å beholde beslaget av flere pokerbord, sjetonger og annet pokerutstyr.

— Har fungert som «bank»

  • Vi tror pengene skriver seg fra deltakeravgift, og at 30-åringen i stor grad har fungert som «bank». Altså at han har hatt hånd om penger som har vært i spill. Det har han også sagt i sin forklaring, forteller Malt.

Han er gruppeleder for juristene i bergenspolitiets allmennseksjon.

— Om pengene skal regnes som utbytte, eller penger som har vært gjenstand for en straffbar handling, er ikke så lett å si nå. Men i begge tilfeller kan pengene inndras, opplyser Malt.

Elleve av deltakerne fikk skrevet ut 7000-kroners forelegg på løpende bånd etter pokeraksjonen lørdag.

— Deltakerne slipper nok unna med bøtene, med forbehold om at de vedtar dem. Noen av de bøtelagte deltakerne tok betenkningstid. For 30-åringens del kan det være riktig med en strengere reaksjon enn bot. Det er derfor vi blant annet vurderer inndragning, sier Malt.

Etterforsker videre

Foreløpig har politiet ikke skrevet en formell siktelse mot 30-åringen. Men han ble pågrepet som mistenkt for å ha organisert pokerlaget, noe som rammes av straffelovens § 298.

I den paragrafen heter det: «Den, som gjør sig en Næringsvei av Lykkespil, som ikke ved særskilt Lov er tillatt, eller av at forlede dertil, straffes med Fængsel inntil 1 Aar.»

Politiet vil også vurdere om 30-åringen kan anklages for skjenking i strid med alkoholloven.

— Foreløpig har vi ikke tatt stilling til hvilken reaksjon 30-åringen skal få. Etterforskningen fortsetter gjennom uken. Blant annet må vi undersøke om pokerlag kan ha pågått over lengre tid. Det kan ha betydning for straffen, sier politiinspektør Malt.

30-åringen hadde ikke fått advokat da han ble løslatt lørdag.