— Arbeiderpartiet skal ta side med dem som trenger oss mest. Derfor skal vi tale de papirløses sak, derfor skal vi fremme likebehandling av vikarer. Det er sosialdemokrati i praksis, det er den anstendighet som kreves av oss, sa Skjevrak under Hordaland Aps årsmøte lørdag.

Dermed fikk Ap sentralt omsider en smule ungdommelig støtte for det utskjelte direktivet. AUF i Hordaland skal etter det BT får opplyst være landets eneste ungdomslag som støtter ledelsen.

- Folkesykdom

Både Ap i Bergen og en rekke andre lokallag har gått imot direktivet. De frykter at det vil hule ut arbeidsmiljøloven, og at det skal øke mulighetene for å bruke midlertidig ansatte istedenfor fast ansatte.

Førstenestleder Snorre Skjevrak, som til daglig studerer russisk på Universitet i Bergen, forsvarte standpunktet varmt.

— Saker som vikarbyrådirektivet og de papirløse bunner ut i vår kamp mot sosial ulikhet. Sosiale forskjeller mellom mennesker er en folkesykdom som ødelegger samfunnet vårt nedenfra og opp. Mitt Arbeiderparti er et parti som motarbeider denne ulikheten, sa han.

Han mener direktivet først og fremst handler om likebehandlingsprinsippet; å gi vikarer like lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. Han tror ikke på skremselsprofetiene fra blant andre fagbevegelsen.

- Fast ansettelse mer attraktivt

— Med likebehandlingsprinsippet vil ikke lengre arbeidsgivere kunne spare inn på innleid arbeidskraft, og dermed gjør vi fast ansettelse mer attraktivt, både for ansatte og arbeidsgiver. Så det riktige spørsmålet er: Kan egentlig vi være mot vikarbyrådirektivet?

Til slutt deklamerte han det som trolig må være et av relativt få direktivdikt som er skrevet:

Debatten kommer, debatten går

Men juristene er ikke i tvil, arbeidsmiljøloven består

Vikarene trenger rettigheter, de trenger ny giv

Det får de med EUs vikarbyrådirektiv!

Diktet er ifølge Skjevrak skrevet av Ole Martin Juul Slyngstadli.

Skjevrak presiserer at støtten til direktivet er vedtatt av et enstemmig fylkesstyre, men ikke behandlet på årsmøtet.