NAF-bilen er fullstendig utbrent etter brannen i natt.

Episoden skjedde da bergingsbilen kom kjørende gjenom Damsgårdstunnelen i retning Sotra.

Mens det brant i førerhuset, skal sjåføren ha klart å kjøre bilen ut av tunnelen.

Føreren slapp uskadd fra hendelsen.

Damsgårdstunnelen var stengt like etter hendelsen, men ble kjapt åpnet for trafikk.

16111202.jpg