Det er parkanlegget nedenfor Geofysisk institutt som etter planen må avgi mark for å få plass til bybanetraseen gjennom Nygårdsgaten.

Bybanen og veianlegget vil spise seg opptil seks meter inn i parkanlegget. Nå krever Universitetet at Bybanen finner en alternativ trasé.

Kulturhistorisk hage

«Inngrepet som er foreslått vil skade arkitekturen i hageanlegget», skriver fungerende eiendomsdirektør Agnethe Erstad Larsen i et brev til bybanekontoret. Hun peker på at Kunnskapsdepartementet betegner instituttet og parkanlegget som kulturhistorisk eiendom.

Larsen er ikke alene om å reagere. Universitetets hageutvalg har hatt møte om saken, og protesterer kraftig mot planene. «Den symmetriske buen i anlegget blir endret. Dette vil endre anleggets intensjon og gripe sterkt inn i hagearkitekturen» skriver utvalget. Hageutvalget har tatt saken videre til universitetsledelsen, og konkluderer med at UiB ikke kan godta den foreslåtte løsningen.

Vil ikke flytte banen

Bybanedirektør Rune Haugsdal tror ikke motstanden fra UiB vil skape store problemer.

— Ikke slik vi oppfatter det. Vi er i dialog med universitetet, og har fremlagt skisser til løsninger, sier han.

— Betyr det at dere er villig til å flytte litt på traseen?

— Nei, traseen må gå der den er planlagt. Men vi forsøker å tilpasse de nye skråningene, utførelse av murer og lignende, slik at parkanlegget skal være mest mulig likt det eksisterende, sier Haugsdal.

Fra 1929

Assisterende universitetsdirektør Sverre Spildo innser at UiB neppe får flyttet Bybanen.

— Det er nok bare ett trasévalg. Men vi håper og tror at Bybanen kan komme frem til alternative løsninger som tar vare på hageanleggets karakter. Det tror jeg både de og byens befolkning er interessert i, sier han.

Hageanlegget foran «Geofysen» er tegnet av Egill Reimers, og sto klart i 1929. Med lindeallé i midten og like store gressplener på hver side, er anlegget strengt symmetrisk.

— Det er denne symmetrien vi vil bevare, sier Spildo, som understreker at Universitetet ser positivt på at Bybanen får et stopp i området.

BANER SEG VEI: Denne plenen foran Geofysisk institutt vil bli noen meter kortere når det skal bli plass til både bybane, kjørefelt, sykkelfelt og fortau i Nygårdsgaten. Nå tautrekker Universitetet og Bybanen om planene.
HELGE HANSEN