De to voldshandlingene skal ha skjedd lørdag 2. november i fjor, ifølge tiltalen.

Anmeldt ti dager senere

Pleieren skal ha slått den ene kvinnen på høyre siden av kinnet slik at hun fikk et rødt merke i ansiktet. En annen kvinne skal ha blitt knepet hardt i armen slik at hun fikk et blåmerke.

Statsadvokaten beskriver begge kvinnene som forsvarsløse og pleietrengende som følge av alder og demens. Dette er straffeskjerpende, ifølge tiltalen.

Etter det BT får opplyst skal det ikke ha vært vitner til den påståtte voldsutøvelsen.

— Saken ble anmeldt fra eldresenteret 12. november. Tiltalte har ikke erkjent straffskyld i avhør, opplyser politiadvokat Cecilie Aspelund.

— Jeg har ikke diskutert tiltalen med min klient, og kan derfor ikke kommentere dette nå, sier forsvarer Fredrik Verling.

Ute av jobben

Karl Henrik Nicolajsen er etatssjef for alders- og sykehjem i Bergen kommune. I en e-post til Bergens Tidende skriver han at dette er en personalsak, og at han derfor ikke kan kommentere den.

Den tiltalte kvinnen arbeider ikke i Bergen kommune nå, ifølge Nicolajsen.

Han skriver videre at kommunen tar alle slike meldinger på dypeste alvor.

«Får vi melding om overgrep, undersøker vi saken ved å snakke med ansatte, beboere og pårørende. Viser det seg at det har blitt begått noen form for overgrep, blir det iverksatt tiltak. De aller fleste som jobber med demente i våre sykehjem gjør dette med en respekt og tålmodighet som er imponerende. Forskning viser samtidig at uønsket adferd fra ansatte forekommer. Vi jobber derfor kontinuerlig med forebygging gjennom opplæring samt etisk refleksjon».

Rettssak på nyåret

Han opplyser videre at Fylkesmannen nettopp har gjennomført systemtilsyn på to sykehjem i Bergen kommune om bruk av tvang.

«Ingen av sykehjemmene fikk avvik eller merknader», ifølge Nicolajsen.

Det er satt av en dag til rettssaken mot pleieren. Den går i Bergen tingrett på nyåret.