KARI NORDSETH

Informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Rastad, vil ikke si noe presist om medisintyveriets omfang, men bekrefter at det handler om «gjentatte tyverier» fra pasientenes doseringsbokser.

Det skal ha dreiet seg om flere typer legemidler. Kommunen velger å reagere sterkt.

— Med tanke på forebygging av liknende saker er det viktig for kommunen at det reageres strengt, sier Rastad.

— Vedkommende er sagt opp. Byrådet vil behandle saken i dag og sende saken over til politiet for anmeldelse. Vi begjærer påtale.

- Gode rutiner

Det dreier seg om en kvinnelig hjelpepleier ved Gullstøltunet sykehjem på Bønes. Etter det BT erfarer skal kvinnen ha erkjent å ha et rusproblem. Hun har jobbet ved Gullstøltunet i om lag to år.

Styrer ved Gullstøltunet, Anna Milde Thorbjørnsen, vil ikke kommentere enkelthetene i saken, men understreker at omfanget av medisintyveriet ble begrenset.

— Det gikk en knapp uke fra vi oppdaget avvik til kvinnen ble konfrontert og tilsto. Det er snakk om kun B-preparater og få tabletter. Nettopp på grunn av god internkontroll har dette medisintyveriet ikke fått så stort omfang. Men vi må vise at vi tar det på alvor, selv med små mengder, sier Milde Thorbjørnsen.

Hun poengterer at saken ikke har gått ut over pasientenes medisinering.

Også informasjonsdirektør Robert Rastad mener avsløringen viser at kontrollrutinene fungerer.

Autorisasjonen kan ryke

Det er ikke lenge siden vi opplevde et liknende tilfelle i Bergen. I vår ble en sykepleier tatt for å ha stjålet store mengder narkotiske tabletter fra Bergen Røde Kors Sykehjem. Tyveriet ble oppdaget fordi det manglet påfallende mange medisiner, og fordi det ble bestilt medisiner som avdelingen ikke brukte. Sykepleieren er siktet for å ha stjålet både narkotiske og vanedannende legemidler. Hun erkjente å ha tatt tabletter og ga frivillig avkall på sykepleierautorisasjonen sin.

Også i det siste tilfellet ved Gullstøltunet vil autorisasjonen kunne ryke for den mistenkte.

— Vi er orientert om saken. Det blir en tilsynssak hvor autorisasjonen er et av temaene, bekrefter assisterende fylkeslege, Svein Hindal.

Endret rutinene

Ved Bergen Røde Kors Sykehjem valgte de å endre rutinene kort etter at tyveriet ble kjent. Mens det før var bare narkotiske medikamenter som ble registrert ved utlevering på enkelte avdelinger, stilles det samme krav til vanedannende medikamenter. Personalet begynte i tillegg å telle medikamentene hver dag.

Gullstøltunet sykehjem opplevde også for fem år siden svinn av både A- og B-preparater. Trolig hadde en utro tjener forsynt seg og svinnet ble politianmeldt.

— Etter at Bergens Tidende skrev om saken ved Bergen Røde Kors Sykehjem, endret vi rutinene. Siden har vi hatt sterkt fokus på dette. Vi teller både A- og B-preparater hver dag. Det var derfor denne saken ble avdekket på et tidlig stadium, sier Anna Milde Thorbjørnsen ved Gullstøltunet.

Amundsen, Paul S.